• Informácie pre uchádzačov o denné štúdium

     • Termín zaslania všetkých súborov k dištančnému overeniu jednotlivých schopností je 22.5.2020 do 12.00 hod.. Uvedené súbory (mobilným telefónom zhotovená fotografia a videonahrávky, príp. audionahrávky) zasielajte, na e-mailovú adresu ebgbrezno1@gmail.com, pomenujte ich svojím menom a priezviskom, rovnako do predmetu e-mailu napíšte svoje meno a priezvisko a za pomlčku napíšte: Talentové skúšky.

      Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovej stránke školy (www.ebgbr.sk) do 26.05.2020.

      A ako by mali vyzerať jednotlivé dokumenty (vaše fotografie či nahrávky)? 

      Inšpiráciu nájdete nižšie:

      VÝTVARNÁ VÝCHOVA: príklad ilustrácie na riekanku: O veveričke - Veverička vrtká, pozdravila krtka. Dobré ráno, dobrý deň, sníval sa mi krásny sen, že som našla pod strechou, vrece plné orechov.

      LITERÁRNA A JAZYKOVÁ VÝCHOVA: čítanie úryvku rozprávky.

      HUDOBNÁ VÝCHOVA: zaspievanie a vytlieskanie rytmu detskej piesne.

     • 4.B...dovidenia

     • Neboli to len štyri roky. Nebola to len spoluúčasť na ceste životom. Nebola to len náhoda, ktorá nás spojila. Boli to chvíle, ktoré pre každú z nás boli zlomové, a ktoré pre každú jednu z nás znamenali veľa. Boli to kroky, ktoré nás denne viedli spoločnou cestou vpred, za svojím cieľom. Síce každú zvlášť, ale istým spôsobom predsa spolu. A bol to osud, ktorý nám doprial byť spolužiačkami a priateľkami. A síce teraz odchádzame, ale určite nie navždy

      PS.: Naš príbeh predsa nekončí...

     • Nová klasifikácia predmetov v čase prerušenia vyučovania

     • V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 prijala dňa 27.4.2020 jednohlasne pedagogická rada na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG Brezno nové kritéria hodnotenia jednotlivých predmetov v čase prerušenia vyučovania.

     • Oznam pre žiakov maturitných ročníkov

     • Oznamujeme žiakom švrtého ročníka denného štúdia a žiakom druhého ročníka pomaturitného štúdia, že termín odovzdania záverečných prác svojim konzultantom je do 1. mája 2020 v elektronickej podobe, vo formáte PDF. Konzultant následne vyhotový posudok k záverečnej práci s jej hodnotením do 7. mája 2020. Do 12. mája 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov. Z nematuritných predmetov bude hodnotenie na koncoročnom vysvedčení absolvoval. Ak žiak nesúhlasí s ohodnotením záverečnej práce alebo s priemerom známok z niektorého maturitného predmetu, elektronicky alebo poštou to oznámi škole. V tom prípade sa maturita resp. obhajoba záverečnej práce uskutoční od 25. mája do 13. júna 2020. Škola do 30. júna vydá koncoročné a maturitné vysvedčenia podľa vypracovaného hramonogramu, ktorý bude uverejnený na stránke školy. Pri prevzatí vysvedčení, žiak odovzdá vytlačenú verziu záverečnej práce. 

     • Exkurzia do Afriky - online

     • Že sa v dnešnej komplikovanej situácii nedá absolvovať exkurzia? A ešte do Afriky? Naša škola dostala ako prvá na Slovensku tú možnosť zažiť projekt "Bistro Afrika" online.

      Mali sme možnosť spoznať nových ľudí a porozprávať sa s nimi, spoznať inú kultúru, zvyklosti, či iný pohľad na našu kultúru a našu krajinu. Ďakujeme Maryam, Alhassane, Benson a zvyšku realizačného tímu tohto projektu za možnosť zažiť africké bistro na vlastnej koži :-) 

      A AKÉ BOLI REAKCIE NAŠICH ŽIAKOV?

      Bolo to celkom dobre, len keby bolo viac času na rozhovor. Napr. mohli nám pustiť videá a fotky ako vyzerá to u nich doma ( určite majú v mobiloch ) a čakal som niečo iné ale aj toto bolo fajn. Určite by som sa zúčastnil ešte niečoho podobného ak bude možnosť.... :-) Majo

      Teším sa, že som mohla spoznať nových ľudí takouto formou :-) bolo to super, ďakujeme   Biba

      Odnášam si rôzne pohľady na život iných ľudí, z iných krajín na Slovensku. Páčila sa mi veľmi táto forma exkurzie, je to niečo nové, veľmi ma to bavilo a zaujímalo, lebo rozprávanie bolo voľné, prirodzené, mohli sme sa ich pýtať otázky - či už zo súkromia alebo všeobecne...Zistila som, že jedlá, ktoré sú obľúbené nie len obyvateľom Slovenska ale aj ľudí z iných krajín. A odnášam si aj motiváciu: skúšať veci, aj keď nám nejdú na prvý krát..a učiť sa veci pre seba, aby sme boli sebestační...Ďakujeme  Megi

     • Niečo pekné na dnes

     • Výtvarné spracovanie básne Emila Boleslava Lukáča v podaní Daniely Úradníkovej (4.B):

       

      Nenávidíme? Milujeme?

      Vrtkavá, vlažná, neláskavá

      je tá naša láska, vieme, vieme.

      Nenávidíme? Milujeme?

       

      Pri vzbĺklej vášni neraz schladne

      krv naša vrelá.

       Horiace ľady sú naše telá.

       

      Samota mrazí. Lásku chceme.

      Tá neprichádza.

      Keď je tu, mrazí viacej. Zrádza.

     • Afrika online

     • Vo štvrtok 23.4.2020 vycestujú žiačky a žiak 2.B a 3.B triedy do tajných zákutí Afriky. Občerstvia sa v Bistre Afrika, kde budú servírované najpravejšie africké špeciality od skúsených znalcov africkej kuchyne. Na tajné ingrediencie sa môžu pýtať priamo šéfkuchára. Ďalšou zastávkou bude africká knižnica. Hovoríte, že „NUDA“ ? Omyl, toto nie je obyčajná knižnica, ale živá, v ktorej knihy samé rozprávajú a odpovedajú na vaše otázky. Toto určite niekto vymyslel, aby sa vyhol povinnému čítaniu...ŠŤASTNÚ CESTU ;-)

     • VESELÚ VEĽKÚ NOC

     • Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných radosti, spokojnosti a pohody v kruhu svojich blízkych Vám praje kolektív žiakov a učiteľov #ebgbr ;-)

      PS: nech vám veľkonočné vajíčka nezožerie pes :-)

     • Dočasný ROZVRH - denné štúdium

     • Milé žiačky, milí žiaci, od 7.4.2020 bude prebiehať e-learning podľa priloženého rozvrhu hodín. Bližšie informácie vám poskytnú jednotliví vyučujúci. 

     • Dôležitý oznam !!!

     • Vážený pedagogický zbor, milé študentky a milí študenti  SSOŠP EBG!

       

      Život prináša rôzne chvíle a situácie, nie na všetky sa dá pripraviť. Momentálne nás všetkých zaskočila situácia, ktorá sa nás všetkých bez rozdielu dotýka a zasahuje do našich životov. Je dôležité  prispôsobiť  sa, bojovať a vo svojej snahe vytrvať. Nikto nevie totiž predpokladať, ako dlho bude momentálna situácia trvať.

      Dostávame príležitosť na previerku vlastného JA.

      Bojovať je potrebné proti vírusu dodržiavaním všetkých všeobecne známych nariadení a krokov tak, aby nedošlo k nakazeniu seba, alebo našich blízkych.

      Prispôsobiť sa znamená okrem iného aj iným spôsobom, než doteraz plniť svoje povinnosti. Jednak domáce a samozrejme aj tie školské. Nie je čas na falošné "hrdinstvá" typu ignorácie  pripájania sa na online výuku, alebo nepracovania na úlohách zadávaných  pedagógmi. Ináč povedané:  každý má venovať maximálne úsilie na štúdium v takých podmienkach, aké momentálne máme. Je dôležité a potrebné byť zodpovedný hlavne voči sebe a vyhradiť si pevný čas na samoštúdium a v tomto úsilí vytrvať.

      Minister školstva včera (24.03.2020) na svojej tlačovej konferencii uviedol, že situácia so zatvorenými školami nekončí 30.03.2020, ale trvá ďalej až do odvolania. Čo to znamená ?

      Že tak skoro do školy ešte nepôjdeme.

      Ďalej uviedol, že štvrtákom sa v tomto šk. roku definitívne odpúšťajú písomné maturitné skúškyVšetky dôležité termíny sa presúvajú a budú upravené v závislosti od termínu ukončenia tejto krízovej situácie. Tiež uviedol, že ústne maturitné skúšky sa budú konať do 14 dní po obnovení vyučovania.

      Vzhľadom k tomu na našej škole posúvame termín odovzdania záverečných maturitných prác. Žiaci maturitných ročníkov v dennom i pomaturitnom štúdiu odovzdajú záverečné práce do 7 dní po obnovení vyučovania.

      O všetkom Vás budeme priebežne informovať na našich webových stránkach.

      Na záver dôležité upozornenie:

      Rozhodnutím riaditeľa školy som zadal vyučujúcim  povinnosť  viesť a vyhodnocovať aktivitu žiakov v tomto období. V prípade opakovanej neospravedlnenej neúčasti na online vyučovaní, nezapájaní sa do domácej prípravy, úloh a testov bude toto vyhodnotené ako porušenie školského poriadku. Na základe toho bude takému žiakovi uložené opatrenie vo výchove a nariadené komisionálne preskúšanie.

      (Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňa 26.03.2020.)

      V Brezne 25.03.2020                                                                                                     

          PaedDr. Tibor Surový

       riaditeľ školy

     • Vyučovanie prerušené !

     • Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

      Počas tohto obdobia bude prebiehať samoštúdium žiakov denného i pomaturitného štúdia prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami našej školy. Sledujte preto oznamy v Edupage a v triednych emailoch.  

      V súvislosti zo vzniknutou situáciou sa Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

      Termín prijímacích skúšok na SSOŠP EBG v Brezne, t.j. 7. apríl 2020 zatiaľ ostáva nezmenený.

      Vzhľadom k možnej zmene aktuálnej situácie a tým aj k zmene informácií, naďalej odporúčame žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webovú stránku, alebo facebook našej školy.

     • Usmernenia k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v znení PRIPNUTOM NIŽŠIE.

     • Lyžiarsky kurz 2020

     • Predprázdninový týždeň prváčky a prváci absolvovali lyžiarsky kurz už tradične v stredisku Polomka Bučník. Počasie vyšlo, zašportovali si, mnohé sa naučili, lepšie sa spoznali, zabavili aj zasúťažili. A z toho mála čo sme natočili prinášame krátky klip :) 

     • NAŠE ÚSPECHY V RAKETOVÝCH ŠPORTOCH

     •    Najskôr sa uskutočnili majstrovstvá kraja v bedmintone, kde si svoju premiéru odkrútili a okres Brezno reprezentovali žiačky našej EBG Brezno. Vo Zvolene nás reprezentovali Viktória Toráňová a Zuzana Vrbiarová, ktorým tesne ušiel postup medzi štvoricu najlepších. Keďže sa hralo "pavúkovým" systémom bolo z toho nakoniec siedme miesto. Určite to však bola skvelá skúsenosť a veríme, že aj motivácia do ďalšej práce.

         Neskôr sa na Gymnáziu J. Chalupku v Brezne uskutočnilo okresné kolo žiačok SŠ v stolnom tenise, kde nás reprezentovali: Katka Krupová, Viktória Flašková, Kamila Kubaliakova a Zuzka Majchútová. Darilo sa im výborne a po dvoch rokoch druhých miest, opäť získali pre naše farby zlato a postup do krajského kola.

      Gratulujeme!

     • Karneval v SMŠ

     • Február je tradične mesiacom osláv, karnevalov a zábav. Žiačky našej školy každoročne organizujú karneval pre deti zo Súkromnej materskej školy EBG. Ani teraz tomu nebolo inak. Pre deti bol pripravený pestrý program, ktorý začal tradičným predstavovaním masiek. Súťaže striedali tanečné kolá, spev piesní detské riekanky, masky tancovali a bavili sa. Deti žiačky odmenili svojou spokojnosťou, veselým smiechom a potleskom. Ich aktivitu žiačky ocenili diplomom, balónom, sladkosťami a chutným muffinom.

                                                                                                                                                                      Kolektív 3.B