•                Výsledky talentových skúšok v pomaturitnom štúdiu

                                         pre šk. rok 2020/2021 - 2. kolo

     

    Poradové číslo Kód uchádzača Získané body Vyhovel/ Nevyhovel Prijatý/  Neprijatý
    1 PU8233 47 Vyhovel/a Prijatý/á
    2 JK8272 43 Vyhovel/a Prijatý/á
    3 ML4035 38 Vyhovel/a Prijatý/á
    4 MI4722 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    5 ES7792 35 Vyhovel/a Prijatý/á
    6 PK5393 34 Vyhovel/a Prijatý/á
    7 SA7725 33 Vyhovel/a Prijatý/á

             

                   Výsledky talentových skúšok v pomaturitnom štúdiu

                                         pre šk. rok 2020/2021 - 1. kolo            

    Poradové číslo Kód uchádzača Získané body Vyhovel/ Nevyhovel Prijatý/  Neprijatý
    1-3 EJ8163 50 Vyhovel/a Prijatý/á
    1-3 JK7544 50 Vyhovel/a Prijatý/á
    1-3 KB6166 50 Vyhovel/a Prijatý/á
    4-5 LB8408 48 Vyhovel/a Prijatý/á
    4-5 ŽH7497 48 Vyhovel/a Prijatý/á
    6-7 MS8278 47 Vyhovel/a Prijatý/á
    6-7 MB7022 47 Vyhovel/a Prijatý/á
    8-10 JB7510 46 Vyhovel/a Prijatý/á
    8-10 KS8283 46 Vyhovel/a Prijatý/á
    8-10 MS3914 46 Vyhovel/a Prijatý/á
    11-15 ĽŠ8053 45 Vyhovel/a Prijatý/á
    11-15 KH8968 45 Vyhovel/a Prijatý/á
    11-15 MB7726 45 Vyhovel/a Prijatý/á
    11-15 ID7751 45 Vyhovel/a Prijatý/á
    11-15 ZS8292 45 Vyhovel/a Prijatý/á
    16-18 LV9552 44 Vyhovel/a Prijatý/á
    16-18 LK7494 44 Vyhovel/a Prijatý/á
    16-18 SO3923 44 Vyhovel/a Prijatý/á
    19-20 JŠ7751 43 Vyhovel/a Prijatý/á
    19-20 MM8587 43 Vyhovel/a Prijatý/á
    21-25 ID8423 42 Vyhovel/a Prijatý/á
    21-25 JK7508 42 Vyhovel/a Prijatý/á
    21-25 MK7489 42 Vyhovel/a Prijatý/á
    21-25 DM7794 42 Vyhovel/a Prijatý/á
    21-25 AS9262 42 Vyhovel/a Prijatý/á
    26 GB8584 41 Vyhovel/a Prijatý/á
    27 TK8162 40 Vyhovel/a Prijatý/á
    28-30 SV9327 38 Vyhovel/a Prijatý/á
    28-30 AK8596 38 Vyhovel/a Prijatý/á
    28-30 MM7880 38 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 VV3906 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 VM9565 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 LM8077 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 EŠ7568 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 SF7547 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 JN8169 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 MK7552 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 RV6768 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 BK9550 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    31-40 JM8519 37 Vyhovel/a Prijatý/á
    41-48 RJ9867 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    41-48 SP3914 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    41-48 EĎ8948 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    41-48 LM7803 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    41-48 DC8409 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    41-48 AB6749 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    41-48 JK7486 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    41-48 LK7520 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    49-50 EŠ7511 35 Vyhovel/a Prijatý/á
    49-50 MŠ7503 35 Vyhovel/a Prijatý/á
    51-54 SM7815 34 Vyhovel/a Prijatý/á
    51-54 DM7511 34 Vyhovel/a Prijatý/á
    51-54 MK7836 34 Vyhovel/a Prijatý/á
    51-54 MO5846 34 Vyhovel/a Prijatý/á
    51-55 PS7735 34 Vyhovel/a Prijatý/á
    56-58 MH8431 33 Vyhovel/a Prijatý/á
    56-58 KF7884 33 Vyhovel/a Prijatý/á
    56-58 MD7804 33 Vyhovel/a Prijatý/á
    59-65 EM7876 32 Vyhovel/a Prijatý/á
    59-65 EL9559 32 Vyhovel/a Prijatý/á
    59-65 DH8164 32 Vyhovel/a Prijatý/á
    59-65 AB8779 32 Vyhovel/a Prijatý/á
    59-65 RP7528 32 Vyhovel/a Prijatý/á
    59-65 EM7480 32 Vyhovel/a Prijatý/á
    59-65 MH8164 32 Vyhovel/a Prijatý/á
    66-68 LT7729 31 Vyhovel/a Prijatý/á
    66-68 VL7493 31 Vyhovel/a Prijatý/á
    66-68 SKK7494 31 Vyhovel/a Prijatý/á
    69-74 AK4059 30 Vyhovel/a Prijatý/á
    69-74 ZH7725 30 Vyhovel/a Prijatý/á
    69-74 EŠ8309 30 Vyhovel/a Prijatý/á
    69-74 KM7497 30 Vyhovel/a Prijatý/á
    69-74 ZR7490 30 Vyhovel/a Prijatý/á
    69-74 LS9404 30 Vyhovel/a Prijatý/á
    75-77 MZ7841 29 Vyhovel/a Prijatý/á
    75-77 IS8475 29 Vyhovel/a Prijatý/á
    75-77 KP7847 29 Vyhovel/a Prijatý/á
    78-80 LŽ3914 28 Vyhovel/a Prijatý/á
    78-80 ŽB7741 28 Vyhovel/a Prijatý/á
    78-80 MK5400 28 Vyhovel/a Prijatý/á
    81 IK4033 27 Vyhovel/a Prijatý/á
    82-83 MP9047 26 Vyhovel/a Prijatý/á
    82-83 ZŠ6961 26 Vyhovel/a Prijatý/á
    84-87 MP8504 25 Vyhovel/a Prijatý/á
    84-87 KD8196 25 Vyhovel/a Prijatý/á
    84-87 DS8417 25 Vyhovel/a Prijatý/á
    84-87 EH9266 25 Vyhovel/a Prijatý/á
    88 MP7838 24 Vyhovel/a Neprijatý/á
    89-90 ML9039 23 Vyhovel/a Neprijatý/á
    89-90 JŠ9264 23 Vyhovel/a Neprijatý/á
    91 MZ7536 21 Vyhovel/a Neprijatý/á
    92-93 NL8443 20 Vyhovel/a Neprijatý/á
    92-93 IČ8204 20 Vyhovel/a Neprijatý/á
    94 LF7881 15 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 RK6592 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 MH8164 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 IČ5396 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 KD7883 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 DK7834 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 AV6011 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 JB7873 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 AT7960 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 ZŠ6961 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á
    95-104 ZA7853 0 Nevyhovel/a Neprijatý/á