• Výsledky 2. kola talentových skúšok  pre školský rok 2022/2023

    zo dňa 30.8.2022 - celkové poradie


    Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ø BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ
    1. 224/2022 45 41 25 15 0 126 V prijatý/á

    Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ
    1. 248/2022 30 28 26 23 107 V PRIJATÁ
    2. 252/2022 15 30 25 17 87 V PRIJATÁ
    3. 262/2022 21 29 24 13 87 V PRIJATÁ
    4. 275/2022 10 24 22 30 86 V PRIJATÁ
    5. 283/2022 27 26 20 13 86 V PRIJATÁ
    6. 253/2022 18 30 24 10 82 V PRIJATÁ
    7. 237/2022 12 29 21 18 80 V PRIJATÁ
    8. 265/2022 18 19 27 15 79 V PRIJATÁ
    9. 250/2022 18 20 28 10 76 V PRIJATÁ
    10. 255/2022 18 29 15 10 72 V PRIJATÁ
    11. 278/2022 21 22 15 10 68 V PRIJATÁ
    12. 236/2022 15 25 14 10 64 V PRIJATÁ
    13. 277/2022 12 30 10 10 62 V PRIJATÁ
    14. 270/2022 12 24 12 10 58 V PRIJATÁ
    15. 040/2022 12 22 11 11 56 V PRIJATÁ
    16. 108/2022 12 16 11 12 51 V PRIJATÁ
    17. 091/2022 15 16 10 10 51 V PRIJATÁ
    18. 284/2022 9 16 21 22 68 N NEPRIJATÁ
    19. 246/2022 9 28 13 17 67 N NEPRIJATÁ
    20. 272/2022 6 16 22 6 50 N NEPRIJATÁ
    21. 263/2022 15 11 10 5 41 N NEPRIJATÁ
    22. 264/2022 16 9 10 5 40 N NEPRIJATÁ

     


    Výsledky talentových skúšok v pomaturitnom štúdiu pre školský rok 2022/2023

    zo dňa 23.6.2022 - celkové poradie


    Zápis úspešných uchádzačiek sa uskutoční v termíne 27. až 29. júna 2022 v čase od 10.00 do 14.00 hod..

    Poplatok za zápisné je 20€.


    2. kolo talentových skúšok sa uskutoční 30. augusta 2022 od 08.00 hod.. Prihlášky spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia zasielajte na adresu školy do 26. augusta 2022. 

    Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ
    1. 202/2022 27 30 27 20 104 V PRIJATÁ
    2. 130/2022 27 30 22 20 99 V PRIJATÁ
    3. 190/2022 30 28 29 12 99 V PRIJATÁ
    4. 155/2022 30 30 23 12 95 V PRIJATÁ
    5. 157/2022 12 30 23 29 94 V PRIJATÁ
    6. 212/2022 12 29 28 25 94 V PRIJATÁ
    7. 220/2022 24 26 21 22 93 V PRIJATÁ
    8. 047/2022 21 30 16 24 91 V PRIJATÁ
    9. 099/2022 30 30 20 10 90 V PRIJATÁ
    10. 205/2022 30 27 20 11 88 V PRIJATÁ
    11. 140/2022 24 22 25 14 85 V PRIJATÁ
    12. 161/2022 21 18 30 15 84 V PRIJATÁ
    13. 146/2022 15 28 30 10 83 V PRIJATÁ
    14. 170/2022 12 29 29 11 81 V PRIJATÁ
    15. 198/2022 18 15 22 25 80 V PRIJATÁ
    16. 189/2022 21 30 19 10 80 V PRIJATÁ
    17. 137/2022 18 28 20 13 79 V PRIJATÁ
    18. 200/2022 12 23 20 24 79 V PRIJATÁ
    19. 213/2022 15 30 19 15 79 V PRIJATÁ
    20. 049/2022 12 27 23 12 74 V PRIJATÁ
    21. 201/2022 10 23 20 21 74 V PRIJATÁ
    22. 206/2022 12 24 23 12 71 V PRIJATÁ
    23. 119/2022 12 15 25 17 69 V PRIJATÁ
    24. 133/2022 12 29 16 10 67 V PRIJATÁ
    25. 162/2022 24 19 12 11 66 V PRIJATÁ
    26. 171/2022 15 11 26 14 66 V PRIJATÁ
    27. 199/2022 10 28 17 10 65 V PRIJATÁ
    28. 023/2022 10 19 22 10 61 V PRIJATÁ
    29. 192/2022 10 16 22 12 60 V PRIJATÁ
    30. 216/2022 18 15 11 15 59 V PRIJATÁ
    31. 160/2022 10 13 22 10 55 V PRIJATÁ
    32. 096/2022 10 21 12 10 53 V PRIJATÁ
    33. 147/2022 12 13 16 10 51 V PRIJATÁ
    34. 126/2022 12 11 16 10 49 V PRIJATÁ
    35. 214/2022 12 14 11 10 47 V PRIJATÁ
    36. 017/2022 3 20 19 10 52 N NEPRIJATÁ
    37. 026/2022 9 12 11 11 43 N NEPRIJATÁ
    38. 108/2022 3 16 11 12 42 N NEPRIJATÁ
    39. 215/2022 15 3 14 10 42 N NEPRIJATÁ
    40. 040/2022 12 9 11 9 41 N NEPRIJATÁ
    41. 091/2022 3 16 10 10 39 N NEPRIJATÁ
    42. 392/2021           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    43. 006/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    44. 044/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    45. 097/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    46. 098/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    47. 143/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    48. 152/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    49. 165/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    50. 174/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    51. 181/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    52. 182/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    53. 191/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    54. 207/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    55. 208/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    56. 218/2022           nezúčastnila sa NEPRIJATÁ