• Výsledky 1. kola talentových skúšok  pre školský rok 2023/2024