• Výsledky 2. kola talentových skúšok v pomaturitnom štúdiu pre školský rok 2021/2022

    26.8.2021

    Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ
    1. 283/2021 28 27 24 10 89 V PRIJATÁ
    2. 160/2021 30 18 16 21 85 V PRIJATÁ
    3. 209/2021 30 26 16 10 82 V PRIJATÁ
    4. 268/2021 26 28 12 12 78 V PRIJATÁ
    5. 285/2021 20 22 17 19 78 V PRIJATÁ
    6. 284/2021 22 28 18 10 78 V PRIJATÁ
    7. 277/2021 20 23 16 18 77 V PRIJATÁ
    8. 120/2021 28 22 15 12 77 V PRIJATÁ
    9. 259/2021 25 26 10 16 77 V PRIJATÁ
    10. 013/2021 24 25 11 10 70 V PRIJATÁ
    11. 260/2021 12 19 13 24 68 V PRIJATÁ
    12. 175/2021 12 18 21 17 68 V PRIJATÁ
    13. 263/2021 18 25 13 10 66 V PRIJATÁ
    14. 292/2021 21 13 OSPR 10 44 V PRIJATÁ
    15. 271/2021 7 8 13 23 51 N NEPRIJATÁ
    16. 281/2021 4 5 17 9 35 N NEPRIJATÁ
    17. 279/2021 4 7 9 14 34 N NEPRIJATÁ
    18. 253/2021 0 0 0 0 0 nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    19. 269/2021 0 0 0 0 0 nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    20. 136/2021 0 0 0 0 0 nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    21. 030/2021 0 0 0 0 0 nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    22. 286/2021 0 0 0 0 0 nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    23. 288/2021 0 0 0 0 0 nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    24. 289/2021 0 0 0 0 0 nezúčastnila sa NEPRIJATÁ

     

    Zápis prijatých uchádzačiek sa uskutoční v dňoch 30.8.2021 - 31.8.2021 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. a dňa 2.9.2021 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod..


    Výsledky talentových skúšok v pomaturitnom štúdiu pre školský rok 2021/2022

    Celkové poradie 23.6. - 24.6.2021

    Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÁ/ NEPRIJATÁ
    1. 031/2021 30 30 23 24 107 V PRIJATÁ
    2. 024/2021 28 20 24 30 102 V PRIJATÁ
    3. 023/2021 30 30 19 21 100 V PRIJATÁ
    4. 086/2021 22 28 24 21 95 V PRIJATÁ
    5. 008/2021 28 30 18 18 94 V PRIJATÁ
    6. 131/2021 30 30 23 10 93 V PRIJATÁ
    7. 130/2021 14 27 23 27 91 V PRIJATÁ
    8. 108/2021 24 28 18 19 89 V PRIJATÁ
    9. 096/2021 22 30 24 12 88 V PRIJATÁ
    10. 129/2021 26 30 19 13 88 V PRIJATÁ
    11. 139/2021 20 27 25 15 87 V PRIJATÁ
    12. 115/2021 14 28 14 30 86 V PRIJATÁ
    13. 020/2021 28 13 24 19 84 V PRIJATÁ
    14. 113/2021 26 28 15 14 83 V PRIJATÁ
    15. 212/2021 30 30 11 12 83 V PRIJATÁ
    16. 227/2021 20 13 23 27 83 V PRIJATÁ
    17. 228/2021 20 27 25 11 83 V PRIJATÁ
    18. 097/2021 30 10 25 18 83 V PRIJATÁ
    19. 112/2021 20 16 18 28 82 V PRIJATÁ
    20. 141/2021 14 27 27 14 82 V PRIJATÁ
    21. 166/2021 12 30 29 10 81 V PRIJATÁ
    22. 035/2021 22 18 20 20 80 V PRIJATÁ
    23. 148/2021 24 27 19 10 80 V PRIJATÁ
    24. 193/2021 10 27 23 18 78 V PRIJATÁ
    25. 207/2021 14 27 21 15 77 V PRIJATÁ
    26. 211/2021 16 27 24 10 77 V PRIJATÁ
    27. 162/2021 16 20 25 15 76 V PRIJATÁ
    28. 239/2021 30 10 26 10 76 V PRIJATÁ
    29. 042/2021 24 19 19 13 75 V PRIJATÁ
    30. 142/2021 22 10 21 21 74 V PRIJATÁ
    31. 174/2021 10 28 21 15 74 V PRIJATÁ
    32. 216/2021 24 12 19 18 73 V PRIJATÁ
    33. 168/2021 13 17 24 18 72 V PRIJATÁ
    34. 217/2021 10 26 21 15 72 V PRIJATÁ
    35. 161/2021 20 12 24 15 71 V PRIJATÁ
    36. 039/2021 26 15 19 10 70 V PRIJATÁ
    37. 164/2021 22 19 19 10 70 V PRIJATÁ
    38. 195/2021 10 22 26 12 70 V PRIJATÁ
    39. 026/2021 12 19 24 14 69 V PRIJATÁ
    40. 122/2021 24 12 18 15 69 V PRIJATÁ
    41. 202/2021 12 30 17 10 69 V PRIJATÁ
    42. 169/2021 24 11 10 24 69 V PRIJATÁ
    43. 171/2021 20 14 24 10 68 V PRIJATÁ
    44. 145/2021 14 12 24 17 67 V PRIJATÁ
    45. 157/2021 22 10 20 15 67 V PRIJATÁ
    46. 128/2021 22 23 12 10 67 V PRIJATÁ
    47. 102/2021 20 14 22 10 66 V PRIJATÁ
    48. 196/2021 14 10 27 14 65 V PRIJATÁ
    49. 076/2021 10 10 18 25 63 V PRIJATÁ
    50. 238/2021 11 10 21 21 63 V PRIJATÁ
    51. 032/2021 18 12 16 16 62 V PRIJATÁ
    52. 121/2021 24 10 12 16 62 V PRIJATÁ
    53. 116/2021 16 12 23 10 61 V PRIJATÁ
    54. 016/2021 16 15 19 10 60 V PRIJATÁ
    55. 226/2021 10 24 14 10 58 V PRIJATÁ
    56. 189/2021 16 10 19 12 57 V PRIJATÁ
    57. 197/2021 16 11 19 11 57 V PRIJATÁ
    58. 143/2021 18 13 11 13 55 V PRIJATÁ
    59. 100/2021 10 8 13 28 59 N NEPRIJATÁ
    60. 095/2021 22 8 15 10 55 N NEPRIJATÁ
    61. 135/2021 8 5 18 19 50 N NEPRIJATÁ
    62. 105/2021 4 15 20 9 48 N NEPRIJATÁ
    63. 017/2021 15 9 17 6 47 N NEPRIJATÁ
    64. 140/2021 10 10 14 12 46 N NEPRIJATÁ
    65. 144/2021 12 9 14 10 45 N NEPRIJATÁ
    66. 153/2021 10 4 6 10 30 N NEPRIJATÁ
    67. 012/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    68. 013/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    69. 019/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    70. 021/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    71. 027/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    72. 030/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    73. 036/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    74. 041/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    75. 043/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    76. 044/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    77. 050/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    78. 052/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    79. 093/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    80. 101/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    81. 120/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    82. 134/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    83. 136/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    84. 149/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    85. 155/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    86. 160/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    87. 163/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    88. 165/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    89. 167/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    90. 170/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    91. 175/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    92. 178/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    93. 190/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    94. 191/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    95. 201/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    96. 205/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    97. 209/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    98. 210/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    99. 222/2021 - - - - - nezúčastnila sa NEPRIJATÁ
    100. 225/2021 - - - -   nezúčastnila sa NEPRIJATÁ