• Voľné miesta na našej škole

  • Učiteľ hudobnej výchovy - gitara, klavír

    

   • Termín nástupu: 2.9.2021
   • Miesto výkonu práce: Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská č. 5, Brezno
   • Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II.stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   • Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov.

    

   • E-mailový kontakt:    info@ebgbr.sktibor.surovy@ebgbr.sk 
   • Telefonický kontakt: +421 48/611 19 92, +421 948 671 607

    

      

                                           

    

  • zatiaľ žiadne údaje