• Prihlášku na pomaturitné štúdium si stiahnete tu: Prihlaska_na_pomaturitne_studium

    Vyplňte všetky polia prihlášky!

    Prihláška musí byť v bode II. potvrdená lekárom !!!

    K prihlášte nezabudnite pripojiť notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia !!!