•      Vedenie školy

   • Riaditeľ školy:  PaedDr. Tibor Surový

    Poverený zastupovaním riaditeľa školy: Mgr. Miroslav Koralka

    Zástupca zriaďovateľa školy: Ing. Marek Nikel
    Konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku
    Koordinátor odborných stredných škôl EBG na Slovensku