• Hodina s pánom Hevierom

      Bolo naším snom stretnúť sa s pánom Hevierom. Slovo dalo slovo a dnes sa to udialo... 2.B sa potešila, že (nielen) o Hájnikovej žene sa čo-to dozvedela. Ďakujeme pánovi Danielovi Hevierovi za nevšedné obohatenie našich všedných dní:)

     • Naša trieda číta

      Naša školsko-triedna knižnica sa obohatila o 20 knižných titulov vďaka projektu kníhkupectva Martinus a príspevku rodičov pri SSOŠP EBG. 20 kníh za cenu 10tich. Knihy sú určené na prácu nás, žiakov EBGčky, s deťmi v materskej škole alebo v školskom klube detí:) Tešíme sa, ako si pripravíme zaujímavé aktivitky na rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti:)

     • OZNAM PRE MATURANTOV

      Termín na odovzdanie záverečnej, maturitnej práce je 8.4.2021. Do tohto termínu zašlite vypracovanú prácu v PDF formáte e-mailom svojmu konzultantovi.
      Konzultant vám v termíne do 22.4.2021 zašle vypracovaný posudok s hodnotením záverečnej práce. Toto hodnotenie budete mať uvedené na maturitnom vysvedčení v časti praktickej maturitnej skúšky. V prípade, že nebudete s hodnotením súhlasiť, môžete požiadať o obhajobu svojej záverečnej práce pred maturitnou komisiou.
      Vytlačenú a zviazanú prácu odovzdáte následne pri preberaní maturitného vysvedčenia. Termín vám oznámi triedny učiteľ.

  • Partneri

   • {#1508} 1
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 17. 4. 2021
  • Počet návštev: 782375