• ODBORNOSŤ

   • EBG - škola, ktorá vzdeláva nie len všeobecne, ale najmä odborne

    Ako strednej odbornej škole nám záleží na tom, aby náš absolvent disponoval kvalitnými vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre prax. Dôraz kladieme na odborné predmety: pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, jednotlivé metodiky, biológia a starostlivosť o zdravie ale aj na cudzie jazyky a praktické zručnosti ako sú hra na klavíri či gitare.

   • PERSPEKTÍVA

   • EBG – cesta k vysnívanej budúcnosti

    Až 47% našich absolventov pokračuje štúdiom na vysokej škole. V dnešnom, rýchlo meniacom sa svete, kde množstvo pracovných pozícií nahrádzajú stroje či umelá inteligencia, má profesia učiteľky v materskej škole stále veľmi veľkú perspektívu. Prečo? Odpovedzme si otázkou: „Dali by ste to najcennejšie, čo máte, vychovávať robotovi?“

    Spolupracujeme tiež s odborníkmi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v rámci praxe študentov z vysokých škôl, majú naši žiaci možnosť s nimi komunikovať a získavať cenné informácie o VŠ do budúcnosti.

    Na obrázku vpravo – naša absolventka, Mária Červienková, ktorá si založila svoju súkromnú materskú školu v Banskej Bystrici.

   • PRÁCA S DEŤMI

   • EBG – viac, než len škola... ponúkame prax

    Aká by to bola pedagogická škola, keby sme nepracovali s deťmi, koľko sa len dá? Nápomocná nám je Súkromná materská škola EBG sídliaca priamo v našej budove, čiže na prax to majú naše žiačky v papučiach cez chodbu. smiley

   • RODINNÁ ATMOSFÉRA

   • EBG – škola s ľudskou tvárou

    V aktuálnom školskom roku navštevuje denné štúdium 89 žiakov. Sme malá škola, kde každý každého pozná. To jednak umožňuje lepší individuálny prístup učiteľa k žiakovi, no najmä vytvára príjemnú rodinnú atmosféru.

   • PRIATEĽSTVO

   • EBG – škola zameraná na osobné hodnoty

    Rodinná atmosféra buduje silné priateľstvá, ktoré pretrvávajú aj dlhé roky po maturite.

   • ROZVOJ TALENTU

   • EBG – z dobrého robíme skvelé

    Si v niečom výnimočný? Podporujeme nadaných žiakov v hre na hudobných nástrojoch, vo výtvarných činnostiach, v cudzích jazykoch i v športe. Môžu napredovať v rámci rozvrhu hodín a v pestrej krúžkovej činnosti, ale aj v rámci rôznych školských aj mimoškolských akcií a súťaží.

   • ZÁŽITKY

   • EBG – za poznaním cez zážitky

    U nás nudu nezažiješ. Sme škola, kde sa každý týždeň niečo deje. Tematické dni, práca s deťmi, kurzy, exkurzie, zahraničné vzdelávacie pobyty  a mnoho ďalšieho vytvárajú našim žiakom zážitky na celý život.

   • PESTROSŤ

   • EBG – viac než len škola

    Rob to, čo miluješ, nech je tvoj život ako dúha - pestrý a plný farieb. Pretože na konci tej dúhy čaká poklad – spomienky na život, ktorý si prežil. Ponuka aktivít našej školy je skutočne pestrá, nájdi si tú svoju!

   • RADOSŤ

   • EBG – keď radosť rozdávaním rastie

    Nie je nič neobvyklé mať radosť zo štúdia na škole, kde dostaneš všetko z vyššie uvedeného.

   • PLNÍME SNY

   • EBG – škola, kde sny sa stanú skutočnosťou

    Množstvu absolventov sme pomohli splniť sen o nádhernej práci pani učiteľky v MŠ. Okrem toho sa snažíme plniť sny aj ľuďom, ktorí to sami nedokážu. Venujeme sa aj dobročinnosti a pravidelne sa zúčastňujeme viacerých charitatívnych akcií, čím naše žiačky vedieme k spolupatričnosti.