• Všetky prihlášky na pomaturitné štúdium posielajte na adresu:
    Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno
     
    Prihlášky na pomaturitné štúdium musia byť potvrdené lekárom a povinnou prílohou k nim je overená kópia maturitného vysvedčenia. 
    Posielajte ich na adresu školy do 31.05.2020.
     
    Požiadavky na uchádzačov pre odbor 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:
    - ukončené stredné vzdelanie s maturitou a dobré fyzické a duševné zdravie,
    - úspešné vykonanie talentovej skúšky