• Požiadavky na talentové skúšky

      • viď. Kritériá prijímania na pomaturitné štúdium pre školský rok 2020/2021 - NOVÉ !!!