• Požiadavky na talentové skúšky

      • viď. Kritériá prijímania na pomaturitné štúdium pre školský rok 2022/2023