• Výsledky prijímacieho konania na denné štúdium pre šk. rok 2020/2021 - 2. kolo

    Poradové číslo Kód uchádzača Získané body Vyhovel/ Nevyhovel Prijatý/  Neprijatý
    1 VF7887 36 Vyhovel/a Prijatý/á
    2 VF4031 31 Vyhovel/a Prijatý/á
    3 ST7856 30 Vyhovel/a Prijatý/á
    4 NŠ4831 26 Vyhovel/a Prijatý/á
    5 MS7953 18 Vyhovel/a Prijatý/á

     

    Výsledky prijímacieho konania na denné štúdium pre šk. rok 2020/2021 - 1. kolo

     

    kód počet bodov poradie vyhovel/nevyhovel prijatý/neprijatý
             
    1K-202032 505 1. vyhovel prijatý
    1K-202024 335 2. vyhovel prijatý
    1K-202018 332 3. vyhovel prijatý
    1K-202006 290 4. vyhovel prijatý
    1K-202011 279 5. vyhovel prijatý
    1K-202015 255 6. vyhovel prijatý
    1K-202025 233 7. vyhovel prijatý
    1K-202031 230 8. vyhovel prijatý
    1K-202012 194 9. vyhovel prijatý
    1K-202009 192 10. vyhovel prijatý
    1K-202007 186 11. vyhovel prijatý
    1K-202019 185 12. vyhovel prijatý
    1K-202035 185 13. vyhovel prijatý
    1K-202026 183 14. vyhovel prijatý
    1K-202022 153 15. vyhovel prijatý
    1K-202004 143 16. vyhovel prijatý
    1K-202002 134 17. vyhovel prijatý
    1K-202008 128 18. vyhovel prijatý
    1K-202027 117 19. vyhovel prijatý
    1K-202001 116 20. vyhovel prijatý
    1K-202020 112 21. vyhovel prijatý
    1K-202003 100 22. vyhovel prijatý
    1K-202033 93 23. vyhovel prijatý
    1K-202021 79 24. vyhovel prijatý
    1K-202005 76 25. vyhovel prijatý
    1K-202010 73 26. vyhovel prijatý
    1K-202014 72 27. vyhovel prijatý
    1K-202017 70 28. vyhovel prijatý
    1K-202016 67 29. vyhovel prijatý
    1K-202023 48 30. vyhovel prijatý
    1K-202029 45 31. vyhovel neprijatý
    1K-202013 43 32. vyhovel neprijatý
    1K-202028 40 33. vyhovel neprijatý
    1K-202030 33 34. vyhovel neprijatý
    1K-202034 21 35. vyhovel neprijatý

     

    O výsledku prijímacieho konania budete tiež upovedomení poštou. Prijatí uchádzači vyplnia záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium (TU)   a toto buď poštou alebo elektronicky doručia škole. Rovnako bude možnosť zúčastniť sa osobného zápisu dňa 3.6.2020 od 09.00 do 12.00 priamo v budove školy. V tomto prípade záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium zasielať škole nemusíte.