• Výsledky talentových skúšok - 2. kolo 22.6.2021

   Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ
   1. LT4045 27 24 20 12 0 83 V PRIJATÝ
   2. EM7519 22 24 11 19 0 76 V PRIJATÝ
   3. NP3923 15 27 17 10 7 76 V PRIJATÝ
   4. TD5488 18 17 21 10 8 74 V PRIJATÝ
   5. VK4041 12 15 11 19 0 57 N NEPRIJATÝ

    

   Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 30.6.2021 až 02.07.2021 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod..

    

   Celkové výsledky talentových skúšok - 1. a 2. termín 1. kola

   Dňa 22.6.2021 od 08.00 hod. sa uskutoční druhé kolo talentových skúšok.

   Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ
   1. DD7901 29 30 29 30 46 164 V prijatý
   2. GN4052 26 30 27 23 40 146 V prijatý
   3. BC5477 30 29 30 19 37 145 V prijatý
   4. SM4029 28 28 30 10 40 136 V prijatý
   5. NS3932 21 30 24 23 33 131 V prijatý
   6. KB4053 21 27 24 12 40 124 V prijatý
   7. LR9222 12 25 23 30 33 123 V prijatý
   8. VR4034 18 20 25 22 37 122 V prijatý
   9. PP3921 24 21 28 10 34 117 V prijatý
   10. LT4027 24 29 11 23 29 116 V prijatý
   11. NS4043 18 24 26 23 20 111 V prijatý
   12. SK4041 18 30 16 17 30 111 V prijatý
   13. KU4027 18 30 10 24 27 109 V prijatý
   14. SB5827 16 28 28 11 24 107 V prijatý
   15. ZB4029 13 22 15 17 39 106 V prijatý
   16. KG4028 20 27 15 23 21 106 V prijatý
   17. VV4033 20 23 20 22 18 103 V prijatý
   18. MS3908 14 30 15 25 19 103 V prijatý
   19. SZ3936 16 18 22 23 21 100 V prijatý
   20. TK3915 18 23 10 19 29 99 V prijatý
   21. ZM4035 14 17 12 20 25 88 V prijatý
   22. KO3914 11 19 15 15 19 79 V prijatý
   23. KM9166 12 30 12 23 0 77 V prijatý
   24. VG7952 15 23 8 20 24 90 N neprijatý
   25. KB5473 9 16 8 14 41 88 N neprijatý
   26. NP3923 14 27 9 14 7 71 N neprijatý
   27. ML8419 9 18 15 25 0 67 N neprijatý
   28. VK4041 9 10 15 25 0 59 N neprijatý
   29. EM7519 20 15 7 13 0 55 N neprijatý