• Výsledky talentových skúšok 2. kolo

   Výsledky TS - 2. kolo - 21.6.2022                
                      
   Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ø BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N  
   1. KK4036 11 27 30 8 0 76 nevyhovel/a  
   2. FG4031 19 21 42 10 0 92 nevyhovel/a  
                      
   VÝSLEDKY - CELKOVÉ PORADIE              
                      
   Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ø BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ
   1. FG4031 19 21 42 10 0 92 N neprijatý/á
   2. KK4036 11 27 30 8 0 76 N neprijatý/á

    


    

   Výsledky talentových skúšok 1. kolo

   Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 16. 5. 2022 až 18. 5. 2022 v čase od 8.00 do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

   Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli svoj doklad totožnosti, doklad totožnosti dcéry/syna a zápisný poplatok vo výške 27€ + 20€ na ISIC kartu.

    


    

   VÝSLEDKY - CELKOVÉ PORADIE

   Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N PRIJATÝ/ NEPRIJATÝ
   1. MM3917 70 75 59 50 50 304 V prijatý/á
   2. DŠ3916 44 74 52 65 40 275 V prijatý/á
   3. AS5489 35 68 69 60 40 272 V prijatý/á
   4. SS4879 43 68 52 75 30 268 V prijatý/á
   5. NM3922 65 66 64 50 20 265 V prijatý/á
   6. LM7882 65 75 45 28 50 263 V prijatý/á
   7. VP4027 40 75 40 73 30 258 V prijatý/á
   8. JH4042 50 72 50 42 40 254 V prijatý/á
   9. EB7882 60 58 49 75 0 242 V prijatý/á
   10. KD5478 45 60 69 25 40 239 V prijatý/á
   11. EČ7574 25 74 50 37 40 226 V prijatý/á
   12. ZH4052 40 57 42 52 30 221 V prijatý/á
   13. PK3908 27 66 33 40 50 216 V prijatý/á
   14. LK4037 61 64 25 36 30 216 V prijatý/á
   15. SŤ4029 35 42 42 55 40 214 V prijatý/á
   16. NŠ3916 40 64 34 30 40 208 V prijatý/á
   17. DM4027 65 71 43 27 0 206 V prijatý/á
   18. IP3922 75 57 27 45 0 204 V prijatý/á
   19. EP1423 55 59 52 30 0 196 V prijatý/á
   20. KP4044 60 51 25 27 30 193 V prijatý/á
   21. NK4041 25 69 41 33 20 188 V prijatý/á
   22. AK4051 25 63 25 35 30 178 V prijatý/á
   23. KB4029 45 61 36 33 0 175 V prijatý/á
   24. NK3909 26 52 56 40 0 174 V prijatý/á
   25. SR3906 40 62 32 38 0 172 V prijatý/á
   26. LH4037 35 58 49 25 0 167 V prijatý/á
   27. EŠ3926 25 52 41 36 10 164 V prijatý/á
   28. EŽ3907 35 48 34 25 10 152 V prijatý/á
   29. KK3941 25 40 34 45 0 144 V prijatý/á
   30. FG4031 24 63 50 24 0 161 N neprijatý/á
   31. MS9155 5 27 52 57 0 141 N neprijatý/á
   32. DK4038 15 24 35 50 0 124 N neprijatý/á
   33. KK4036 15 34 31 20 0 100 N neprijatý/á
   34. VH4718 20 30 21 19 0 90 N neprijatý/á

    

   Výsledky

   - 1. kolo - 1. termín 4.5.2022 -

   Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ø BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N
   1. MM3917 70 75 59 50 50 304 vyhovel/a
   2. DŠ3916 44 74 52 65 40 275 vyhovel/a
   3. AS5489 35 68 69 60 40 272 vyhovel/a
   4. SS4879 43 68 52 75 30 268 vyhovel/a
   5. VP4027 40 75 40 73 30 258 vyhovel/a
   6. JH4042 50 72 50 42 40 254 vyhovel/a
   7. KD5478 45 60 69 25 40 239 vyhovel/a
   8. PK3908 27 66 33 40 50 216 vyhovel/a
   9. LK4037 61 64 25 36 30 216 vyhovel/a
   10. NŠ3916 40 64 34 30 40 208 vyhovel/a
   11. DM4027 65 71 43 27 0 206 vyhovel/a
   12. IP3922 75 57 27 45 0 204 vyhovel/a
   13. EP1423 55 59 52 30 0 196 vyhovel/a
   14. KP4044 60 51 25 27 30 193 vyhovel/a
   15. NK4041 25 69 41 33 20 188 vyhovel/a
   16. AK4051 25 63 25 35 30 178 vyhovel/a
   17. KB4029 45 61 36 33 0 175 vyhovel/a
   18. NK3909 26 52 56 40 0 174 vyhovel/a
   19. SR3906 40 62 32 38 0 172 vyhovel/a
   20. EŠ3926 25 52 41 36 10 164 vyhovel/a
   21. EŽ3907 35 48 34 25 10 152 vyhovel/a
   22. KK3941 25 40 34 45 0 144 vyhovel/a
   23. MS9155 5 27 52 57 0 141 nevyhovel/a
   24. DK4038 15 24 35 50 0 124 nevyhovel/a
   25. KK4036 15 34 31 20 0 100 nevyhovel/a
     MB4063             nezúčastnil/a sa
     BG4033             nezúčastnil/a sa
     PŠ5496             nezúčastnil/a sa
     NM4035             nezúčastnil/a sa
     SŤ4029             nezúčastnil/a sa
     VD4028             nezúčastnil/a sa
     NP9601             nezúčastnil/a sa

    

   Výsledky

   - 1. kolo - 2. termín 11.5.2022 -

   Umiestnenie Kód uchádzača HUDOBNÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA BODY SPOLU VYHOVEL/V  NEVYHOVEL/N
   1. NM3922 65 66 64 50 20 265 vyhovel/a
   2. LM7882 65 75 45 28 50 263 vyhovel/a
   3. EB7882 60 58 49 75 0 242 vyhovel/a
   4. EČ7574 25 74 50 37 40 226 vyhovel/a
   5. ZH4052 40 57 42 52 30 221 vyhovel/a
   6. SŤ4029 35 42 42 55 40 214 vyhovel/a
   7. LH4037 35 58 49 25 0 167 vyhovel/a
   8. FG4031 24 63 50 24 0 161 nevyhovel/a
   9. VH4718 20 30 21 19 0 90 nevyhovel/a
     FJ5481             nezúčastnil/a sa
     DK5476             nezúčastnil/a sa
     LŠ4031             nezúčastnil/a sa
     DR5475             nezúčastnil/a sa
     EP5944             nezúčastnil/a sa