• Krúžky

    • Na našej škole sú žiakom v tomto školskom roku k dispozícii tieto krúžky.