• Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno
     
     
    Pre uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť talentových skúšok v 1. kole, je vypísaný termín 2. kola talentových skúšok, ktorý sa uskutoční dňa 26.8.2021 od 8.00 hod.
     
    Prihlásiť sa na tento termín je potrebné na sekretariáte školy (info@ebgbr.sk) do 20.8.2021!!!
     
    Talentové skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou. Každému uchádzačovi príde pozvánka na talentové skúšky s termínom, na ktorý sa má dostaviť k vykonaniu talentovej skúšky a ďalšími potrebnými informáciami.  
    Talentová skúška bude spoplatnená sumou vo výške 20€.
     
    Požiadavky na uchádzačov pre odbor 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:
    - ukončené stredné vzdelanie s maturitou a dobré fyzické a duševné zdravie,
    - úspešné vykonanie talentovej skúšky