• Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka denného štúdia pre školský rok 2024/2025 je stanovený na 26.

   Pokyny dostanú zákonní zástupcovia od svojej školy.


   Študijný odbor: 7649 M 00 Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


   Termín talentových skúšok (1. kolo) : 29. 4. 2024 (1. termín)

                                                                             9. 5. 2024 (2. termín)

    

   Termín talentových skúšok (2. kolo) : 18. 6. 2024

    

   Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka

   Prihláška na štúdium na strednej škole