• Všetky prihlášky na pomaturitné štúdium posielajte na adresu:
    Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno
     
    Prihlášky na pomaturitné štúdium NEMUSIA byť potvrdené lekárom a povinnou prílohou k nim momentálne nie je ani overená kópia maturitného vysvedčenia. Postačí fotokópia a prípadné chýbajúce dokumenty budú doložené na začiatku nasledujúceho školského roka.
     
    Posielajte ich na adresu školy do 31.05.2020.
    Následne nám zašlite súbory potrebné k dištančnému overeniu vašich schopností, viď. kritériá prijatia.
    Kontaktovať vás budeme až po vyhodnotení talentových prijímacích skúšok!
     
    Požiadavky na uchádzačov pre odbor 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:
    - ukončené stredné vzdelanie s maturitou a dobré fyzické a duševné zdravie,
    - úspešné vykonanie talentovej skúšky