• Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka denného štúdia pre školský rok 2023/2024 je stanovený na 27.

   Pokyny dostanú zákonní zástupcovia od svojej školy.


   Študijný odbor: 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


   Termín talentových skúšok (1. kolo) : 2. 5. 2023  (1. termín)

                                                                  11. 5. 2023 (2. termín)

   Termín talentových skúšok (2. kolo) : 20. 6. 2023

   Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka

   Prihláška na štúdium na strednej škole