• Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka denného štúdia pre školský rok 2021/2022 je stanovený na 27.

   Pokyny dostanú zákonní zástupcovia od svojej školy.


   Študijný odbor: 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


   Termín talentových skúšok (1. kolo) : 4.5.2022  (1. termín)

                                                                  11.5.2022 (2. termín)

   Termín talentových skúšok (2. kolo) : 22.6.2022

   Kritériá_na talentové skúšky pre školský rok 2022 - 2023

   Prihláška na štúdium na strednej škole