• Vyučovanie v pomaturitnom štúdiu bude v školskom roku 2020/2021 prebiehať v utorky a štvrtky od 14.15 hod. do 19.30 hod. a začne dňa 07.09.2021.

     

    Kontakty na emaily triednych učiteľov a spoločné e-mailové účty, ktoré slúžia na komunikáciu, zasielanie elektronických materiálov
    Trieda Triedny učiteľ e-mail na tr.učiteľa triedny e-mail
    1.C Ing. Martin Šušor martin.susor@ebgbr.sk  
    1.D Mgr. Martina Vlčková martina.vlckova@ebgbr.sk  
    1.E Mgr. Miroslav Koralka miroslav.koralka@ebgbr.sk  
    2.C Mgr. Katarína Bartošíková bartosikova.katarina@ebgbr.sk 1.sk: prvacenky@gmail.com 2.sk: 1cebgbr@gmail.com
    2.D Mgr. Lívia Kupcová livia.kupcova@ebgbr.sk prvacenkyD@gmail.com
    2.E Mgr. Júlia Stieranková julia.stierankova@ebgbr.sk EBG.Ecka@gmail.com
               
               
               
               
    Skratky a vyučujúci jednotlivých predmetov    
       
    PED Pedagogika Mgr. Bartošíková    
    SPE Špeciálna pedagogika    
    MTV Metodika telesnej výchovy Mgr. Koralka    
    BSZ Biológia a starostlivosť o zdravie    
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Kupcová    
    TVD Tvorivá dramatika    
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Stieranková    
    TVD Tvorivá dramatika    
    API Aplikovaná informatika Ing. Šušor    
       
    HHN Hra na hudobný nástroj Mgr. Högerová    
       
    PSY Psychológia Mgr. Michalisková    
       
    MVV Metodika výtvarnej výchovy Mgr. Vlčková    
    MHV Metodika hudobnej výchovy    
    SOP Seminár odbornej praxe    
    SOP Seminár odbornej praxe Mgr. Vrbovská