• Vyučovanie v pomaturitnom štúdiu pre školský rok 2023/2024 sa začne dňa 14. septembra 2023 a bude prebiehať v utorky a štvrtky od 14.15 hod. do 19.30 hod..

     

     

    Učebný plán na školský rok 2023/2024
    pre pomaturitné štúdium - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
           
    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 1. ročník 2. ročník Spolu odučených hodín za štúdium
    Teoretické vzdelávanie 244 +12 215 +15 459 +27
    Pedagogika 40 +5 35 +5 75 +10
    Psychológia 40 +5 40 80 +5
    Špeciálna pedagogika 18 +2 15 +3 33 +5
    Biológia a starostlivosť o zdravie 30 30 60
    Metodika hudobnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika telesnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika výtvarnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika literárnej a jazykovej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Tvorivá dramatika 18 12 +2 30 +2
    Aplikovaná informatika 18 15 +1 33 +1
    Praktická príprava 250 175 +5 425 +5
    Hra na hudobný nástroj 25 20 +5 45 +5
    Seminár odbornej praxe 35 35 70
    Prax 100 70 170
    Súvislá prax MŠ 90 ­ 90
    Súvislá prax ŠKD ­ 50 50
           
    Disponibilné hodiny sú uvedené červenou farbou