• Vyučovanie v pomaturitnom štúdiu bude v školskom roku 2020/2021 prebiehať v utorky a štvrtky od 14.15 hod. do 19.30 hod. a začne dňa 17.9.2020.

    Vo štvrtok 17.9.2020 začne vyučovanie v pomaturitnom štúdiu pre školský rok 2020/2021.

    • Žiačkam druhého ročníka ostávajú kmeňové učebne z predchádzajúceho školského roku, t.j. na poschodí, kde budú aj prebiehať prvé vyučovacie hodiny. Žiačkam druhého ročníka začne prvé vyučovanie o 15.00 hod..

     

    • Žiačky prvého ročníka majú kmeňové učebne na prízemí budovy. Pri každej učebni bude menný zoznam, podľa ktorého si nájdu svoju triedu. Prvé hodiny od 14.15 hod. dňa 17.9.2020 budú s triednymi učiteľmi, ktorí žiačkam poskytnú všetky potrebné informácie o organizácii štúdia atď.. Ďalšie nasledujúce hodiny budú prebiehať normálne podľa rozvrhu.

     

    Kontakty na emaily triednych učiteľov a spoločné e-mailové účty, ktoré slúžia na komunikáciu, zasielanie elektronických materiálov
    Trieda Triedny učiteľ e-mail na tr.učiteľa triedny e-mail
    1.C Mgr. Katarína Bartošíková bartosikova.katarina@ebgbr.sk

    1.sk: prvacenky@gmail.com

    2.sk: 1cebgbr@gmail.com 

    1.D Mgr. Lívia Kupcová livia.kupcova@ebgbr.sk prvacenkyD@gmail.com 
    1.E Mgr. Júlia Stieranková julia.stierankova@ebgbr.sk EBG.Ecka@gmail.com 
    2.D Mgr. Lívia Kupcová livia.kupcova@ebgbr.sk ebgbr1d2019@gmail.com
    2.E Mgr. Miroslav Koralka miroslav.koralka@ebgbr.sk ebg1ekoralky@gmail.com

     

    Skratky a vyučujúci jednotlivých predmetov
    PED Pedagogika Mgr. Bartošíková
    SPE Špeciálna pedagogika
    SOP Seminár odbornej praxe
    MTV Metodika telesnej výchovy Mgr. Koralka
    BSZ Biológia a starostlivosť o zdravie
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Kupcová
    TVD Tvorivá dramatika
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Stieranková
    TVD Tvorivá dramatika
    API Aplikovaná informatika Ing. Šušor
    HHN Hra na hudobný nástroj Mgr. Högerová
    MHV Metodika hudobnej výchovy
    PSY Psychológia Mgr. Gregušová
    MVV Metodika výtvarnej výchovy Mgr. Vlčková
    SOP Seminár odbornej praxe Mgr. Vrbovská