• Kontakty na spoločné e-mailové účty, ktoré slúžia na komunikáciu, zasielanie elektronických materiálov
    Trieda Triedny učiteľ e-mail
    1.D Mgr. Lívia Kupcová ebgbr1d2019@gmail.com
    1.E Mgr. Miroslav Koralka ebg1ekoralky@gmail.com
    2.D Mgr. Katarína Bartošíková ebgbr1d@gmail.com
    2.E Mgr. Katarína Bartošíková ebg1ebrezno@gmail.com

     

    Skratky a vyučujúci jednotlivých predmetov
    PED Pedagogika Mgr. Bartošíková
    SPE Špeciálna pedagogika
    SOP Seminár odbornej praxe
    MTV Metodika telesnej výchovy Mgr. Koralka
    BSZ Biológia a starostlivosť o zdravie
    API Aplikovaná informatika
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Kupcová
    TVD Tvorivá dramatika
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Stieranková
    TVD Tvorivá dramatika
    HHN Hra na hudobný nástroj Mgr. Högerová
    MHV Metodika hudobnej výchovy
    PSY Psychológia Mgr. Gregušová
    MVV Metodika výtvarnej výchovy Mgr. Vlčková
    SOP Seminár odbornej praxe Mgr. Vrbovská