• Rozpis hodín a prestávok v školskom roku 2022/2023
    Hodina Začiatok Koniec Dĺžka prestávky
    1. 7.45 8.30 5 minút
    2. 8.35 9.20 10 minút
    3. 9.30 10.15 5 minút
    4. 10.20 11.05 20 minút
    5. 11.25 12.10 20 minút
    6. 12.30 13.15 10 minút
    7. 13.25 14.10 5 minút
    8. 14.15 15.00