• Informácie pre uchádzačov o denné štúdium

     • Termín zaslania všetkých súborov k dištančnému overeniu jednotlivých schopností je 22.5.2020 do 12.00 hod.. Uvedené súbory (mobilným telefónom zhotovená fotografia a videonahrávky, príp. audionahrávky) zasielajte, na e-mailovú adresu ebgbrezno1@gmail.com, pomenujte ich svojím menom a priezviskom, rovnako do predmetu e-mailu napíšte svoje meno a priezvisko a za pomlčku napíšte: Talentové skúšky.

      Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovej stránke školy (www.ebgbr.sk) do 26.05.2020.

      A ako by mali vyzerať jednotlivé dokumenty (vaše fotografie či nahrávky)? 

      Inšpiráciu nájdete nižšie:

      VÝTVARNÁ VÝCHOVA: príklad ilustrácie na riekanku: O veveričke - Veverička vrtká, pozdravila krtka. Dobré ráno, dobrý deň, sníval sa mi krásny sen, že som našla pod strechou, vrece plné orechov.

      LITERÁRNA A JAZYKOVÁ VÝCHOVA: čítanie úryvku rozprávky.

      HUDOBNÁ VÝCHOVA: zaspievanie a vytlieskanie rytmu detskej piesne.

     • 4.B...dovidenia

     • Neboli to len štyri roky. Nebola to len spoluúčasť na ceste životom. Nebola to len náhoda, ktorá nás spojila. Boli to chvíle, ktoré pre každú z nás boli zlomové, a ktoré pre každú jednu z nás znamenali veľa. Boli to kroky, ktoré nás denne viedli spoločnou cestou vpred, za svojím cieľom. Síce každú zvlášť, ale istým spôsobom predsa spolu. A bol to osud, ktorý nám doprial byť spolužiačkami a priateľkami. A síce teraz odchádzame, ale určite nie navždy

      PS.: Naš príbeh predsa nekončí...