• Vysvedčenia sa budú odovzdávať v učebni na prízemí, oproti schodisku. Prosíme do doržiavanie hygienických opatrení - rúško a dezinfekcia rúk (pri vchodových dverách do školy sa nachádza dávkovač s dezinfekčným prostriedkom).

    Podmienkou odovzdania vysvedčení za 2. polrok školského roka 2019/2020 ako aj maturitných vysvedčení je mať uhradené školné v plnej výške, odovzdanie všetkých učebníc a odovzdanie vytlačenej a zviazanej maturitnej práce !!!

     

    ČASOVÝ HARMONOGRAM PREBERANIA MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

     

    4.B - 2. jún 2020

     

    Čas

    Bartošová Nikola

    09.00

    Gergelyová Michaela

    09.10

    Grolmusová Barbora

    09.20

    Hlásniková Lenka

    09.30

    Hrušková Nina

    09.40

    Kalinová Karolína

    09.50

    Krupová Katarína

    10.00

    Kucharovičová Nikola

    10.10

    Letková Natália

    10.20

    Petrovičová Lívia

    10.30

    Plichtová Radka

    10.40

    Pokošová Rúta

    10.50

    Šulková Karolína

    11.00

    Úradníková Daniela

    11.10

    Valašteková Lucia

    11.20

    Vrbiarová Zuzana

    11.30

     

     

     

    2.E - 5. jún 2020

     

    Čas

    Baranová Ľubica

    09.00

    Budajová Alena

    09.10

    Cabanová Veronika

    09.20

    Mgr. Čertíková Matúšková

    09.30

    Ďuricová Janka

    09.40

    Frčová Zuzana

    09.50

    Bc. Giertlová Miroslava

    10.00

    Hlubinová Ivana

    10.10

    Hudáková Danka

    10.20

    Ing. Kollárová Erika

    10.30

    RnDr. Kováčiková Martina

    10.40

    Kulišiaková Lenka

    10.50

    Kvietková Dana

    11.00

    Laksíková Mariana

    11.10

    Bc. Majerčíková Ingrid

    11.20

    Martincová Zuzana

    11.30

    Mgr.Matulová Martina

    11.40

    Bc. Medveďová Michaela

    11.50

    Oceľová Miriam

    12.00

    Ottingerová Zuzana

    12.10

    Stančíková Erika

    12.20

    Škropeková Anna

    12.30

    Tončíková Jana

    12.40

    Bc. Turňová Barbora

    12.50

     

     

     

    2.D - 4. jún 2020

     

    Čas

    Balážová Michaela

    09.00

    Cibuľová Anna

    09.10

    Dianišková Katarína

    09.20

    Ďubeková Iveta

    09.30

    Franková Marcela

    09.40

    Ing.Horváthová Martina

    09.50

    Hriňová Martina

    10.00

    Mgr. Chlebničanová Mária

    10.10

    Koroncziová Monika

    10.20

    Mgr.Kubišová Ľubica

    10.30

    Stieranková Bibiana

    10.40

    Lestáková Klaudia

    10.50

    Moncoľová Jarmila

    11.00

    Pehelová Martina

    11.10

    Pipasíková Zuzana

    11.20

    Ridzoňová Jana

    11.30

    Stanova-Hejtmanová Beáta

    11.40

    Stanková Alena

    11.50

    Stieranková Martina

    12.00

    Žiaková Nikola

    12.10

    Bc. Žiaková Soňa

    12.20

    Kiselová Lucia

    12.30