• Nová klasifikácia predmetov v čase prerušenia vyučovania

     • V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 prijala dňa 27.4.2020 jednohlasne pedagogická rada na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG Brezno nové kritéria hodnotenia jednotlivých predmetov v čase prerušenia vyučovania.

     • Oznam pre žiakov maturitných ročníkov

     • Oznamujeme žiakom švrtého ročníka denného štúdia a žiakom druhého ročníka pomaturitného štúdia, že termín odovzdania záverečných prác svojim konzultantom je do 1. mája 2020 v elektronickej podobe, vo formáte PDF. Konzultant následne vyhotový posudok k záverečnej práci s jej hodnotením do 7. mája 2020. Do 12. mája 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov. Z nematuritných predmetov bude hodnotenie na koncoročnom vysvedčení absolvoval. Ak žiak nesúhlasí s ohodnotením záverečnej práce alebo s priemerom známok z niektorého maturitného predmetu, elektronicky alebo poštou to oznámi škole. V tom prípade sa maturita resp. obhajoba záverečnej práce uskutoční od 25. mája do 13. júna 2020. Škola do 30. júna vydá koncoročné a maturitné vysvedčenia podľa vypracovaného hramonogramu, ktorý bude uverejnený na stránke školy. Pri prevzatí vysvedčení, žiak odovzdá vytlačenú verziu záverečnej práce. 

     • Exkurzia do Afriky - online

     • Že sa v dnešnej komplikovanej situácii nedá absolvovať exkurzia? A ešte do Afriky? Naša škola dostala ako prvá na Slovensku tú možnosť zažiť projekt "Bistro Afrika" online.

      Mali sme možnosť spoznať nových ľudí a porozprávať sa s nimi, spoznať inú kultúru, zvyklosti, či iný pohľad na našu kultúru a našu krajinu. Ďakujeme Maryam, Alhassane, Benson a zvyšku realizačného tímu tohto projektu za možnosť zažiť africké bistro na vlastnej koži :-) 

      A AKÉ BOLI REAKCIE NAŠICH ŽIAKOV?

      Bolo to celkom dobre, len keby bolo viac času na rozhovor. Napr. mohli nám pustiť videá a fotky ako vyzerá to u nich doma ( určite majú v mobiloch ) a čakal som niečo iné ale aj toto bolo fajn. Určite by som sa zúčastnil ešte niečoho podobného ak bude možnosť.... :-) Majo

      Teším sa, že som mohla spoznať nových ľudí takouto formou :-) bolo to super, ďakujeme   Biba

      Odnášam si rôzne pohľady na život iných ľudí, z iných krajín na Slovensku. Páčila sa mi veľmi táto forma exkurzie, je to niečo nové, veľmi ma to bavilo a zaujímalo, lebo rozprávanie bolo voľné, prirodzené, mohli sme sa ich pýtať otázky - či už zo súkromia alebo všeobecne...Zistila som, že jedlá, ktoré sú obľúbené nie len obyvateľom Slovenska ale aj ľudí z iných krajín. A odnášam si aj motiváciu: skúšať veci, aj keď nám nejdú na prvý krát..a učiť sa veci pre seba, aby sme boli sebestační...Ďakujeme  Megi

     • Niečo pekné na dnes

     • Výtvarné spracovanie básne Emila Boleslava Lukáča v podaní Daniely Úradníkovej (4.B):

       

      Nenávidíme? Milujeme?

      Vrtkavá, vlažná, neláskavá

      je tá naša láska, vieme, vieme.

      Nenávidíme? Milujeme?

       

      Pri vzbĺklej vášni neraz schladne

      krv naša vrelá.

       Horiace ľady sú naše telá.

       

      Samota mrazí. Lásku chceme.

      Tá neprichádza.

      Keď je tu, mrazí viacej. Zrádza.

     • Afrika online

     • Vo štvrtok 23.4.2020 vycestujú žiačky a žiak 2.B a 3.B triedy do tajných zákutí Afriky. Občerstvia sa v Bistre Afrika, kde budú servírované najpravejšie africké špeciality od skúsených znalcov africkej kuchyne. Na tajné ingrediencie sa môžu pýtať priamo šéfkuchára. Ďalšou zastávkou bude africká knižnica. Hovoríte, že „NUDA“ ? Omyl, toto nie je obyčajná knižnica, ale živá, v ktorej knihy samé rozprávajú a odpovedajú na vaše otázky. Toto určite niekto vymyslel, aby sa vyhol povinnému čítaniu...ŠŤASTNÚ CESTU ;-)

     • VESELÚ VEĽKÚ NOC

     • Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných radosti, spokojnosti a pohody v kruhu svojich blízkych Vám praje kolektív žiakov a učiteľov #ebgbr ;-)

      PS: nech vám veľkonočné vajíčka nezožerie pes :-)

     • Dočasný ROZVRH - denné štúdium

     • Milé žiačky, milí žiaci, od 7.4.2020 bude prebiehať e-learning podľa priloženého rozvrhu hodín. Bližšie informácie vám poskytnú jednotliví vyučujúci.