• ROZVRH HODÍN - 2. polrok 2020/2021 - 7649N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium BREZNO

   • Január 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    28.01.21 štvrtok 1.C/1 TVD TVD          
    1.C/2              
    1.D TVD TVD          
    1.E              
    2.D Žrebovanie tém záverečných prác k PČOZ MS od 15.00 hod.
    2.E Žrebovanie tém záverečných prác k PČOZ MS od 16.00 hod.
    Február 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    02.02.21 utorok 1.C/1 SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    1.D SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.E PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    2.D MLV MLV MLV PSY PSY PSY PSY
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 MVV MVV MVV MVV
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    03.02.21 streda 1.C/1 MLV MLV TVD TVD BSZ BSZ BSZ
    1.C/2 BSZ BSZ BSZ MLV MLV TVD TVD
    1.D MLV MLV TVD TVD BSZ BSZ BSZ
    1.E BSZ BSZ BSZ MLV MLV TVD TVD
    2.D PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    04.02.21 štvrtok 1.C/1 PSY PSY PSY PSY MLV MLV TVD
    1.C/2 MVV MVV MVV MVV PSY PSY PSY
    1.D PSY PSY PSY PSY MLV MLV TVD
    1.E MVV MVV MVV MVV PSY PSY PSY
    2.D HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 API API API
    2.E TVD TVD MLV MLV HHN1 HHN1 HHN1
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    09.02.21 utorok 1.C/1 PED PED PED PED PSY PSY PSY
    1.C/2 PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    1.D PED PED PED PED PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    2.D BSZ BSZ BSZ HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    10.02.21 streda 1.C/1 HHN1 HHN1 HHN1 MTV MTV MTV MTV
    1.C/2 MTV MTV MTV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.D HHN1 HHN1 HHN1 MTV MTV MTV MTV
    1.E MTV MTV MTV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.D PED PED PED MVV MVV MVV MVV
    2.E PSY PSY PSY PED PED PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    11.02.21 štvrtok 1.C/1 BSZ BSZ BSZ BSZ MVV MVV MVV
    1.C/2 PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    1.D BSZ BSZ BSZ BSZ MVV MVV MVV
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    2.D PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    2.E TVD TVD MLV MLV PSY PSY PSY
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    23.02.21 utorok 1.C/1 API API API PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 PSY PSY PSY API API API API
    1.D API API API PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY API API API API
    2.D MHV MHV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.E PED PED PED SPE SPE SPE SPE
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    25.02.21 štvrtok 1.C/1 BSZ BSZ MTV MTV PED PED PED
    1.C/2 PED PED PED PED MTV MTV MTV
    1.D BSZ BSZ MTV MTV PED PED PED
    1.E PED PED PED PED MTV MTV MTV
    2.D TVD TVD TVD SOP SOP SOP SOP
    2.E MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    Marec 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    02.03.21 utorok 1.C/1 BSZ BSZ BSZ PED PED PED PED
    1.C/2 MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.D BSZ BSZ BSZ PED PED PED PED
    1.E MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.D PED PED PED PSY      
    2.E PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    04.03.21 štvrtok 1.C/1 BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    1.C/2 SOP SOP SOP BSZ BSZ BSZ BSZ
    1.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    1.E SOP SOP SOP BSZ BSZ BSZ BSZ
    2.D PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    2.E API API API API PSY PSY PSY
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    09.03.21 utorok 1.C/1 MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.C/2 PED PED PED MLV MLV TVD TVD
    1.D MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E PED PED PED MLV MLV TVD TVD
    2.D PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    2.E BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    11.03.21 štvrtok 1.C/1 SPE SPE SPE SPE HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED
    1.D SPE SPE SPE SPE HHN2 HHN2 HHN2
    1.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED
    2.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.E PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    16.03.21 utorok 1.C/1 SPE SPE SPE PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 BSZ BSZ BSZ SPE SPE SPE SPE
    1.D SPE SPE SPE PSY PSY PSY PSY
    1.E BSZ BSZ BSZ SPE SPE SPE SPE
    2.D PSY PSY PSY MHV MHV MHV MHV
    2.E MHV MHV MHV SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    18.03.21 štvrtok 1.C/1 PED PED PED MHV MHV MHV MHV
    1.C/2 MHV MHV MHV PED PED PED PED
    1.D PED PED PED MHV MHV MHV MHV
    1.E MHV MHV MHV PED PED PED PED
    2.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.E PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    23.03.21 utorok 1.C/1 TVD TVD TVD MTV MTV MTV MTV
    1.C/2 MTV MTV MTV MVV MVV MVV MVV
    1.D TVD TVD TVD MTV MTV MTV MTV
    1.E MTV MTV MTV MVV MVV MVV MVV
    2.D API API API PED PED PED PED
    2.E PED PED PED SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    25.03.21 štvrtok 1.C/1 SPE SPE SPE MVV MVV MVV MVV
    1.C/2 PSY PSY PSY PSY PSY BSZ BSZ
    1.D SPE SPE SPE MVV MVV MVV MVV
    1.E PSY PSY PSY PSY PSY BSZ BSZ
    2.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.E MVV MVV MVV SPE SPE SPE SPE
    Apríl 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    08.04.21 štvrtok 1.C/1 MHV MHV MHV PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 MLV MLV MLV PED PED PED PED
    1.D MHV MHV MHV PSY PSY PSY PSY
    1.E MLV MLV MLV PED PED PED PED
    2.D BSZ BSZ BSZ HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E PED PED PED SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    13.04.21 utorok 1.C/1 PED PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1
    1.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PSY PSY PSY
    1.D PED PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1
    1.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PSY PSY PSY
    2.D MLV MLV MLV SOP SOP SOP SOP
    2.E MTV MTV PSY PSY PED PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    15.04.21 štvrtok 1.C/1 MVV MVV MVV PED PED PED PED
    1.C/2 SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.D MVV MVV MVV PED PED PED PED
    1.E SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.D API API MTV MTV MTV MTV MTV
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    20.04.21 utorok 1.C/1 SOP SOP SOP SOP SOP HHN1 HHN1
    1.C/2 MLV MLV MLV TVD TVD TVD MVV
    1.D SOP SOP SOP SOP SOP HHN1 HHN1
    1.E MLV MLV MLV TVD TVD TVD MVV
    2.D HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 SOP SOP SOP
    2.E API API API SOP MTV MTV MTV
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    22.04.21 štvrtok 1.C/1 PSY PSY PSY MLV MLV MLV MLV
    1.C/2 SOP SOP SOP PSY PSY API API
    1.D PSY PSY PSY MLV MLV MLV MLV
    1.E SOP SOP SOP PSY PSY API API
    2.D MTV MTV MTV SPE SPE SPE SPE
    2.E MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    Máj 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    04.05.21 utorok 1.C/1 API API API API HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 SPE SPE API
    1.D API API API API HHN2 HHN2 HHN2
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 SPE SPE API
    2.D PED PED PED PED MLV TVD TVD
    2.E MLV MLV MLV MTV API    
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    06.05.21 štvrtok 1.C/1 TVD TVD TVD API API HHN2 HHN2
    1.C/2 MHV MHV MHV TVD TVD API API
    1.D TVD TVD TVD API API HHN2 HHN2
    1.E MHV MHV MHV TVD TVD API API
    2.D MHV            
    2.E