• Odbory SOČ

   •  

    Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

    43. ročník Školský rok 2020/2021

     

    01 – Problematika voľného času

    02 – Matematika, fyzika (do obsahu odboru sa dopĺňa Štatistika)

    03 – Chémia, potravinárstvo

    04 – Biológia

    05 – Životné prostredie, geografia, geológia

    06 – Zdravotníctvo, farmakológia

    07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

    08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

    09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

    10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia (do obsahu odboru sa dopĺňa Interiérový dizajn)

    11 – Informatika

    12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

    13 – História, filozofia, právne vedy

    14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

    15 – Ekonomika a riadenie

    16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

    17 – Pedagogika, psychológia, sociológia