• Účelové cvičenie

     • Krásny jesenný deň sme využili na pobyt v prírode, kde naše žiačky prvého a druhého ročníka absolvovali účelové cvičenie.

      Hneď z rána sme v škole nacvičili evakuáciu v prípade požiaru, nasledovali prenášky k prvej pomoci. Následne sme sa cez Rúry presunuli pod Skalku, kde dievčatá plnili rôzne úlohy: prvá pomoc pri poruchách pohybového aparátu, určovanie svetových strán podľa prírodných javov i za použitia buzoly, či kompasu, orientácia v teréne, používanie mapy, hasenie požiarov a veľa ďalších. Po splnení jednotlivých úloh a zaslúženom občerstvení sa, nasledoval prechod kalváriou, kde bolo cvičenie ukončené. 

     • Nika Skladaná majsterkou Slovenska

     • Na ranči Silver Lake pri Galante sa 18. septembra uskutočnili majstrovstvá Slovenska vo westernovom jazdení. V disciplíne Barrel Race si v silnej konkurencii 39 súťažných dvojíc titul vybojovala žiačka prvého ročníka našej školy Nika Skladaná.

      Barrel Race je disciplína, pri ktorej jazdec obieha tri sudy. Nika v kategórii dospelých, hoci má iba pätnásť rokov dokázala so svojou kobylou HV Hollywood Hannah zajazdiť suverénne najrýchlejší čas. Za zmienku stojí, že kobyla pôvodne nemala žiadne základy westernového jazdenia a Nika si ju vytrénovala sama i keď spočiatku sa spolu veľmi nekamarátili. Časom si však k sebe našli cestu a teraz spoločne dokážu poraziť aj oveľa drahšie kone.

      Nike k jej úspechu zagratuloval aj pán riaditeľ v prítomnosti spolužiakov i pedagogického zboru a do ďalšej športovej činnosti zaželal najmä pevné zdravie a veľa šťastia, nech nám aj naďalej robí radosť a dobré meno.