• Týždeň dobrovoľníctva

     • Po roku opäť naše žiačky v rámci týždňa dobrovoľníctva navštívili špecializované zariadenie Kotva v Brezne, kde jeho obyvateľom tentokrát pomohli s výrobou jesenných dekorácií. 

     • Divadelná Chalupka

     • Opäť po roku sme sa mohli kultúrne obohatiť na jednom z predstavení Divadelnej Chalupky s názvom MORAL INSANITY v réžii Prešovského národného divadla. Monodráma Petra Brajerčíka priniesla na premyslene pripravenej scéne s mnohými symbolmi veľkú výpovednú hodnotu o nerestiach ľudstva ako sú konšpirácie, nenávisť, sebectvo...

      Kiežby nás inscenácia vytvorená na motívy románu Umberta Ecca, ocenená piatimi Divadelnými doskami, povzbudila k láske, altruizmu a správnemu výberu správnych informácií.

     • KOŽAZ 2021 úspešne za nami

     • Od utorka do štvrtka žiačky a žiak tretieho ročníka absolvovali kurz na ochranu života a zdravia. Túra ich zaviedla z Čertovice na chatu M. R. Štefánika, zdolali vrchol Ďumbiera i Chopku, pracovali s mapou, určovali svetové strany, cvičili si obväzovú techniku, strieľali zo vzduchovky, rozoznávali signály CO, spoznávali faunu a flóru a veľa ďalšieho. Najmä však zažili príjemné chvíle, utužili kolektív a to všetko navyše vo fantastickom počasí.

     • Začíname o 8.30 hod.!

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiačky denného štúdia, sa uskutoční

      2. septembra 2021 o 8.30 hod. na ihrisku pred budovou školy

       

      Žiadame dodržiavať nasledujúce hygienické opatrenia:

      • v priestoroch školy sa pohybovať len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka,...)
      • pri vstupe si vydezinfikovať ruky
      • udržiavať odstupy

       

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiačky pomaturitného štúdia, sa uskutoční 

      2. septembra 2021  o 14.00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried:

       

      1.C, 2.E, 2.D - na prízemí

      1.E, 1.D, 2.C - na poschodí

       

      Menné zoznamy žiačok prvého ročníka so zadelením do jednotlivých tried budú vyvesené na vstupných dverách do budovy školy aj na dverách jednotlivých učební.

       

      Do školy vstupujú len žiaci, iným osobám je vstup zakázaný!

      Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať v aplikácii EduPage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo ho priniesť vytlačené (odkaz na stiahnutie vyhlásenia).