• Dnešné cestovanie v čase

          • Oblečenie, makeup i doplnky ako v roku 1989, štrnganie kľúčmi, pokriky pri nesení transparentov so starými známymi sloganmi, pozeranie videa, riešenie kvízu, spievanie Hoffmanovej Sľúbili... s vďakou v za všetko, čo sa nám dnes už možno zdá samozrejmé.

          • Oktoberfest v slovenskom duchu

          •  

                        Štvrtýkrát sme sa myšlienkami spojili s našou nemeckou centrálou EBG v Magdeburgu a využili skromný časopriestor na to, aby sme sa poďakovali tým, ktorí s nami spolupracujú, sympatizujú alebo sa predstavili tým, ktorí nás chcú spoznať z bližšia.

                        Každý rok sa nesie v špecifickom duchu. Tento rok sme do tradičného nemeckého sviatku vtlačili pečať tradičného slovenského.

            Do výzdoby školy sme okrem vlastných výrobkov žiakov naaranžovali „minimúzeum“ rôznych náradí, častí krojov.

            pohostenie sa postarali žiačky, ich mamky, staré mamy i my – pedagógovia klasickými slovenskými dobrotami, takže nechýbali buchty, jablčníky, pagáčiky, záviny. Hostí obslúžili mladé dievčence v ľudových krojoch.

            Hudobný program potešil malých, mladých, dospelých i seniorov. Tóny slovenských ľudoviek sú veľmi nákazlivé, a tak nečudo, že sme si ich pohmkávali mnohí (možno aj do večera).

            Teória v praxi sa prejavila v pripravených aktivitách pre deti z materskej školy a ŠKD. Niesli sa v duchu ľudovej kultúry: odkresľovanie krížikových vzorov na vyšívanie, vyrábanie jednoduchých záložiek z vlny, prekonávanie prekážkovej dráhy akoby pobehovanie po lese, nenáročné hry na zábavu...

            Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a pobudli s nami. Tešíme sa, ak sa nám podarilo premeniť všedný deň na výnimočný. Dovidenia o rok!