Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede 4.B

Študent Predmet Úroveň
Nikola Bartošová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Michaela Gergelyová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazykB1
Barbora Grolmusová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Lenka Hlásniková Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Nina Hrušková Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Simona Chabadová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Karolína Kalinová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazykB1
Katarína Krupová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Nikola Kucharičová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazykB1
Natália Letková Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Lívia Petrovičová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazykB1
Radka Plichtová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Rúta Pokošová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazykB1
Karolína Šulková Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Daniela Úradníková Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Lucia Valašteková Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazykB1
Anglický jazykB1
Zuzana Vrbiarová Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB1
Lucia Vrbická Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazykB1
Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.03.2020