Maturity › Rozpis triedy: 0

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Martina Meriačová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.03.2020