Maturity › Rozpis triedy: 4.B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Nikola Bartošová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Michaela Gergelyová
Nemecký jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Barbora Grolmusová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Lenka Hlásniková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Nina Hrušková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Simona Chabadová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Karolína Kalinová
Nemecký jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Katarína Krupová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Nikola Kucharičová
Nemecký jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Natália Letková
Anglický jazyk B2
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Lívia Petrovičová
Nemecký jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Radka Plichtová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Rúta Pokošová
Nemecký jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Karolína Šulková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Daniela Úradníková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Lucia Valašteková
Anglický jazyk B1
Nemecký jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Zuzana Vrbiarová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Lucia Vrbická
Nemecký jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Praktická časť odbornej zložky  21.5.2018 00:00 00:00 00:30

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.03.2020