Maturity › Skupina „B1“

Predmet: Nemecký jazyk
Termín: 18.3.2020
Učebňa: Učebňa hudobnej výchovy

Zoznam študentov

Študent Úroveň Trieda
Michaela Gergelyová B1 4.B
Karolína Kalinová B1 4.B
Nikola Kucharičová B1 4.B
Lívia Petrovičová B1 4.B
Rúta Pokošová B1 4.B
Lucia Valašteková B1 4.B
Lucia Vrbická B1 4.B

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.03.2020