• Návrat 4.B do školy

     • Na tlačovej besede zo dňa 3.2.2021 informoval minister školstva vedy výskumu a športu Branislav Gröhling, že od pondelka 8.2.2021 sa začne s postupným otváraním škôl a školských zariadení. Pre žiakov našej školy to znamená nasledovné: 

      • žiaci 4.B nastúpia na prezenčnú formu vyučovania od 8.2.2021 od 7.45 hod.,
      • žiaci ostatných tried budú pokračovať v dištančnom vyučovaní podľa platného rozvrhu.

      Žiakov maturitného ročníka zároveň informujeme, že v budove našej školy je zriadené mobilné odberné miesto. Toto bude pre vás dostupné v pondelok 8.2.2021 v čase od 7.15hod., kde vás zdarma otestujú a následne s negatívnym testom vstupujete do školy a zúčastňujete sa prezenčného vyučovania. Samozrejme, je možné sa tiež preukázať negatívnym testom z iného MOM, nie starším ako 7 dní.

      Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný k 8.2.2021

      Mobilné odberné miesto je prístupné aj pre verejnosť s možnosťou bezplatného testovania v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod., s posledným odberom o 16.30 hod. a obednou prestávkou od 12.00 hod. do 13.00 hod.. Posledný odber pred obednou pauzou je o 11.45 hod..