• Oznam pre žiačky pomaturitného štúdia

     • Oznamujeme žiačkam druhého ročníka pomaturitného štúdia, že losovanie tém záverečných prác k praktickej časti maturitnej skúšky sa uskutoční online, dňa 28.1.2021 cez platformu google meet. Žiačky 2.D triedy začnú s losovaním o 15.00 hod. a žiačky 2.E triedy o 16.00 hod.. Link do webinárovej miestnosti vám bude zaslaný 24 hodín pred losovaním cez edupage.    

     • Dôležitý oznam!

     • Milí študenti, vážení rodičia!

      Vyučovanie na našej škole bude od 11.1.2021 naďalej pokračovať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. O ďalších termínoch a prípadných zmenách Vás budeme informovať priebežne v súvislosti s vyhlásením ministra školstva.

      Plán otvárania škôl ako ho zverejnilo MŠVVaŠ SR, si môžete pozrieť v infografike nižšie alebo na webovej stránke ministerstva školstva tu.