• V pomaturitnom štúdiu prechádzame na dištančnú výučbu

     • Vzhľadom na rapídne zhoršovanie epidemiologickej situácie riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Brezne, rozhodol o prerušení prezenčnej výučby pre žiačky pomaturitného štúdia. Dištančná výučba začne dňa 1.10.2020 a bude platiť až do odvolania. Bližšie informácie k jednotlivým predmetom budú vyučujúci žiakom sprostredkovávať prostredníctvom EduPage a triednych e-mailov. Žiačkam pomaturitného štúdia odporúčame sledovať webovú stránku školy, na ktorej budú zverejňované aktuálne informácie.

     • Oplatí sa byť čestný?

     • Dnes mali možnosť naše maturantky zažiť workshop nadácie Zastavme korupciu s názvom: Oplatí sa byť čestný?

      Tu je ich reakcia: sme radi, že sme sa mohli zúčastniť dnešného workshopu, ktorý nás obohatil a ukázal nám, že aj v bežných situáciách sa stretávame s korupciou a nerovnosťou, čo si často ani neuvedomujeme.

      4.B

     • Psychológia netradične

     • Tento týždeň sme sa na hodine psychológie v našej 3.B zahrali na učiteľky alternatívnych škôl. Tieto sme sa snažili čo najoriginálnejšie odprezentovať a pritom sme sa dozvedeli o nich rôzne zaujímavé informácie.

     • Informácia k ISIC kartám

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      aby ste mohli aj v novom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. Ak ste tak zatiaľ neurobili, postupujte podľa krokov nižšie.

      Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

       

      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€

       

      • Úhradu 10€ urobte priamo na našej škole a to sekretariáte školy u p. Krupovej v čase: 8.30 – 8.40 alebo 10.20 - 10.30
      • Známku ISIC si môžete následne prevziať na škole.

       

      Alebo si známku ISIC objednajte jednoducho online na www.objednaj-preukaz.sk a bude Vám doručená domov. V tomto prípade sa k cene známky ešte priráta poplatok za doručenie.

       

      Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na  preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na  preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

       

      S platným preukazom môžete:

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní.

      Viac na www.isic.sk

      1. uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát.

      Viac na www.isicpausal.sk

      1. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie.

      Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka

      1. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku.

      Viac na www.ubian.sk

      1. využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov).

      Viac na www.isic.cz

     • Biela pastelka 2020

     • Po roku sme opäť urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme slabozrakým a nevidiacim pomohli lepšie vidieť svet. Naše dievčatá pomohli vyzbieranou sumou 483,30€. Ďakujeme im, že sa vydali do ulíc i všetkým štedrým darcom. 

     • Divadelná Chalupka

     • S radosťou sme podporili slovenskú kultúrnu obec a zažili Triednickú v podaní divadla mladých z Liptovského Mikuláša. Mnohí sme mali miestami zimomriavky...Ďakujeme za možnosť byť pri tom a za zážitok.

     • KOŽAZ 2020

     • Ako to vyzeralo na tohtoročnom kurze na ochranu života a zdravia?

      Prvý deň sme sa naučili rozoznávať signály CO, precvičili sme si obväzovú techniku, zastrieľali sme si so vzduchovky a absolvovali prechod Čertovou roklinou, kde sme trénovali prácu s mapou, orientáciu v teréne a navigáciu. Ďalší deň nás čakal náročný prechod vysokohorským terénom ale zato v nádhernom počasí. Posledný deň kurzu sme sa naučili ako poskytnúť KPR, zdolali sme vrchol breznianskej Skalky, nazbierali huby a osviežili sa na Dedečkovej chate.

     • Týždeň bezpečnosti na železnici

     • V rámci celoslovenskej policajnej akcii zameranej na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy sa naši žiaci 2.B triedy, zúčastnili besedy s príslušníkom policajného zboru. Spoločne si pripomenuli jednotlivé pravidlá správania sa na železničnej stanici a dopravné značky súvisiace so železničnou dopravou.

     • Začiatok nového školského roka 2020/2021

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 pre žiakov denného štúdia sa uskutoční dňa 2.9.2020 o 8.00 hodine na ihrisku pred budovou školy za dodržania hygienických opatrení.

      Žiaci jednotlivých tried budú v minimálne dvojmetrových rozostupoch a budú s rúškom. 

      Triednym učiteľom odovzdajú vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu a Dotazník o bezinfekčnosti žiaka.

      Zákonných zástupcov žiakov žiadame, aby počas otvárania školského roka nevstupovali do areálu školy.

      Po slávnostnom otvorení nového školského roka, budú žiaci triednymi učiteľmi informovaní o organizácii školského roka, rozvrhu, vyučovacom procese atď..

      Dňa 3.9.2020 (štvrtok) sa uskutoční účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka a metodický deň pre žiakov 3. a 4. ročníka. V úvodnom týždni školského roka je športový outfit (viac než) povolený.

      Tešíme sa na vás..

      Vaši učitelia :)