Maturity › Rozpis triedy: 2.D

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Michaela Balážová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Anna Cibuľová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Katarína Dianišková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Iveta Ďubeková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Marcela Franková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Martina Horváthová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Martina Hriňová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Mária Chlebničanová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Lucia Kiselová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Monika Koroncziová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Ľubica Kubišová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Klaudia Lestáková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Jarmila Moncoľová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Martina Pehelová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Zuzana Pipasíková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Jana Ridzoňová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Alena Stanková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Beata Stanova Hajtmanová
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Bibiana Stieranková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Martina Stieranková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Edita Žgravčáková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Nikola Žiaková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 
Soňa Žiaková
Praktická časť odbornej zložky 
Teoretická časť odbornej zložky 

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.03.2020