• ROZVRH HODÍN PRE 2. polrok 2019/2020 - 7649N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium BREZNO

   • platný od  04.02.2020

     

    Február 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    4.2. UT 1.D PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
    1.E BSZ BSZ BSZ MLV MLV TVD TVD
    2.D PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED PED
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    7.2. PI 1.D SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.E PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
    2.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    11.2.UT 1.D PSY PSY PSY PSY MLV MLV TVD
    1.E SOP SOP SOP SOP BSZ BSZ BSZ
    2.D BSZ BSZ BSZ BSZ PSY PSY PSY
    2.E TVD TVD MLV SOP SOP SOP SOP
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    14.2. PI 1.D PED PED SOP SOP PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY PSY PED PED SOP
    2.D BSZ BSZ BSZ HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    18.2. UT 1.D MVV MVV MVV PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY MLV MLV TVD TVD
    2.D HHN2 HHN2 HHN2 PED SOP SOP SOP
    2.E SPE SPE SPE MHV MHV HHN1 HHN1
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    21.2. PI 1.D HHN1 HHN1 MHV MHV SPE SPE SPE
    1.E MVV MVV MVV MVV MHV MHV MHV
    2.D SPE SPE SPE SPE PSY PSY PSY
    2.E PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
    Marec 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    3.3. UT 1.D MLV TVD TVD PED PED PED PED
    1.E PED PED PED MHV MHV MHV MHV
    2.D PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
    2.E HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 PSY PSY PSY
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    6.3. PI 1.D HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED PED
    1.E MVV MVV MVV PSY PSY PSY PSY
    2.D PED PED PED HHN2 HHN2 MVV MVV
    2.E PSY PSY PSY MVV MVV TVD TVD
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    10.3. UT 1.D MTV MTV MTV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 MTV MTV MTV MTV
    2.D PED PED PED SOP SOP SOP SOP
    2.E PSY PSY PSY MVV MVV MVV MVV
     
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    13.3. PI 1.D BSZ BSZ BSZ BSZ MVV MVV MVV
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    2.D PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    2.E TVD MLV MLV SOP SOP SOP SOP
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    17.3. UT 1.D PED PED SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2
    1.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 SPE SPE SPE
    2.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.E PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    20.3. PI 1.D MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E PED PED PED API API API API
    2.D PSY PSY PSY PED PED SPE SPE
    2.E API API API SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    24.3. UT 1.D MHV MHV MHV MLV MLV TVD TVD
    1.E PSY PSY PSY HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.D API API API PED PED PED PED
    2.E PED PED PED API API API API
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    27.3. PI 1.D BSZ BSZ BSZ BSZ SPE SPE SPE
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    2.D TVD TVD MLV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.E HHN1 MHV MHV SOP SOP SOP SOP
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    31.3. UT 1.D PED PED PED PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.D MHV MHV MHV API API API API
    2.E API API API SPE SPE SPE SPE
    Apríl 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    3.4. PI 1.D MTV MTV MTV SOP SOP SOP SOP
    1.E SOP SOP SOP MTV MTV BSZ BSZ
    2.D PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
    2.E MLV MLV MLV PSY PSY PSY PSY
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    17.4. PI 1.D SPE SPE SPE MHV MHV HHN1 HHN1
    1.E MHV MHV MHV SPE SPE SPE SPE
    2.D MLV MLV MLV MTV MTV MTV MTV
    2.E MTV MTV MTV SOP SOP SOP SOP
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    28.4. UT 1.D HHN2 HHN2 HHN2 TVD TVD MLV MLV
    1.E PSY PSY PSY HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.D MTV MTV MTV PED PED SPE SPE
    2.E PED PED PED MTV MTV MTV MTV
    Máj 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    5.5. UT 1.D API API API API  MVV MVV MVV
    1.E TVD TVD MLV MLV SOP SOP SOP
    2.D HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 BSZ BSZ BSZ
    2.E PED PED PED SPE HHN2 HHN2 HHN2
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    12.5. UT 1.D PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    1.E MTV MTV MTV BZS TVD MLV MLV
    2.D MLV MLV MVV MVV HHN2 HHN2 HHN2
    2.E HHN1 HHN1 MHV MHV PED PED PED
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    15.5. PI 1.D PSY PSY PSY PSY PSY API API
    1.E MTV API API PED PED PED PED
    2.D MHV MHV MHV MHV MLV MLV SOP
    2.E PED PED PED MVV MHV HHN1 HHN1
    Jún 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    2.6. UT 1.D MTV MTV MTV PED PED PED PED
    1.E PED PED PED API MVV MVV MVV
    2.D              
    2.E              
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    5.6. PI 1.D MVV MTV MLV MLV MLV API API
    1.E MLV MLV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.D              
    2.E              
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    9.6. UT 1.D TVD TVD TVD SOP SOP SOP SOP
    1.E SPE SPE SPE TVD TVD TVD HHN1
    2.D              
    2.E