• ROZVRH HODÍN - 1. polrok 2021/2022 - 7649N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium BREZNO

   • September 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    07.09.21 utorok 1.C/1 API API API PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 PSY PSY PSY API API API API
    1.D API API API PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY API API API API
    2.C/1 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.C/2 PED PED PED SPE SPE SPE SPE
    2.D HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.E PED PED PED SPE SPE SPE SPE
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    09.09.21 štvrtok 1.C/1 HHN1 HHN1 HHN1 PED PED PED PED
    1.C/2 MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.D HHN1 HHN1 HHN1 PED PED PED PED
    1.E MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.C/1 PED PED PED PSY PSY PSY PSY
    2.C/2 PSY PSY PSY API API API API
    2.D PED PED PED PSY PSY PSY PSY
    2.E PSY PSY PSY API API API API
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    14.09.21 utorok 1.C/1 PSY PSY PSY PSY MLV MLV TVD
    1.C/2 MVV MVV MVV MVV PSY PSY PSY
    1.D PSY PSY PSY PSY MLV MLV TVD
    1.E MVV MVV MVV MVV PSY PSY PSY
    2.C/1 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 API API API
    2.C/2 TVD TVD MLV MLV HHN1 HHN1 HHN1
    2.D HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 API API API
    2.E TVD TVD MLV MLV HHN1 HHN1 HHN1
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    16.09.21 štvrtok 1.C/1 PED PED PED MHV MHV MHV MHV
    1.C/2 MHV MHV MHV PED PED PED PED
    1.D PED PED PED MHV MHV MHV MHV
    1.E MHV MHV MHV PED PED PED PED
    2.C/1 BSZ BSZ BSZ MLV MLV MLV MLV
    2.C/2 PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
    2.D BSZ BSZ BSZ MLV MLV MLV MLV
    2.E PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
     
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    21.09.21 utorok 1.C/1 MTV MTV MTV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 MTV MTV BSZ BSZ
    1.D MTV MTV MTV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 MTV MTV BSZ BSZ
    2.C/1 PED PED PED PED SOP SOP SOP
    2.C/2 MHV MHV MHV MHV PED PED PED
    2.D PED PED PED PED SOP SOP SOP
    2.E MHV MHV MHV MHV PED PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    28.09.21 utorok 1.C/1 PED PED PED HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    1.D PED PED PED HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.E PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    2.C/1 MLV MLV MLV PSY SOP SOP SOP
    2.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 MVV MVV MVV MVV
    2.D MLV MLV MLV PSY SOP SOP SOP
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 MVV MVV MVV MVV
    Október 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    05.10.21 utorok 1.C/1 MLV MLV TVD BSZ BSZ BSZ BSZ
    1.C/2 BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    1.D MLV MLV TVD BSZ BSZ BSZ BSZ
    1.E BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.C/1 PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED PED
    2.D PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    07.10.21 štvrtok 1.C/1 BSZ BSZ MTV MTV PED PED PED
    1.C/2 PED PED PED PED BSZ BSZ MTV
    1.D BSZ BSZ MTV MTV PED PED PED
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ MTV
    2.C/1 TVD TVD TVD TVD MVV MVV MVV
    2.C/2 MVV MVV MVV MVV SOP SOP SOP
    2.D TVD TVD TVD TVD MVV MVV MVV
    2.E MVV MVV MVV MVV SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    12.10.21 utorok 1.C/1 BSZ BSZ BSZ BSZ TVD TVD TVD
    1.C/2 PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    1.D BSZ BSZ BSZ BSZ TVD TVD TVD
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    2.C/1 PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    2.C/2 TVD TVD TVD TVD SOP SOP SOP
    2.D PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    2.E TVD TVD TVD TVD SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    21.10.21 štvrtok 1.C/1 BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    1.C/2 SOP SOP SOP MTV MTV BSZ BSZ
    1.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    1.E SOP SOP SOP MTV MTV BSZ BSZ
    2.C/1 PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    2.C/2 MLV MLV MLV MLV PSY PSY PSY
    2.D PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    2.E MLV MLV MLV MLV PSY PSY PSY
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    26.10.21 utorok 1.C/1 MVV MVV MVV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 TVD TVD TVD TVD
    1.D MVV MVV MVV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 TVD TVD TVD TVD
    2.C/1 PSY PSY PSY PSY MTV MTV MTV
    2.C/2 BSZ BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP
    2.D PSY PSY PSY PSY MTV MTV MTV
    2.E BSZ BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP
    November 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    02.11.21 utorok 1.C/1 SPE SPE SPE SPE HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED
    1.D SPE SPE SPE SPE HHN2 HHN2 HHN2
    1.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED
    2.C/1 BSZ BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP
    2.C/2 API API API API BSZ BSZ BSZ
    2.D BSZ BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP
    2.E API API API API BSZ BSZ BSZ
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    04.11.21 štvrtok 1.C/1 SPE SPE SPE PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 BSZ BSZ BSZ SPE SPE SPE SPE
    1.D SPE SPE SPE PSY PSY PSY PSY
    1.E BSZ BSZ BSZ SPE SPE SPE SPE
    2.C/1 PSY PSY PSY MHV MHV MHV MHV
    2.C/2 MHV MHV MHV BSZ BSZ MTV MTV
    2.D PSY PSY PSY MHV MHV MHV MHV
    2.E MHV MHV MHV BSZ BSZ MTV MTV
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    09.11.21 utorok 1.C/1 PED PED PED PED PSY PSY PSY
    1.C/2 PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    1.D PED PED PED PED PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    2.C/1 BSZ BSZ BSZ HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 BSZ BSZ MTV MTV
    2.D BSZ BSZ BSZ HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 BSZ BSZ MTV MTV
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    16.11.21 utorok 1.C/1 HHN2 HHN2 HHN2 MTV MTV MTV MTV
    1.C/2 MTV MTV MTV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.D HHN2 HHN2 HHN2 MTV MTV MTV MTV
    1.E MTV MTV MTV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.C/1 API API API API SPE SPE SPE
    2.C/2 SPE SPE SPE SPE SOP SOP SOP
    2.D API API API API SPE SPE SPE
    2.E SPE SPE SPE SPE SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    18.11.21 štvrtok 1.C/1 MLV MLV MLV PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 PSY PSY PSY TVD TVD TVD TVD
    1.D MLV MLV MLV PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY TVD TVD TVD TVD
    2.C/1 SPE SPE SPE SPE BSZ BSZ BSZ
    2.C/2 MTV MTV MTV MTV SPE PED PED
    2.D SPE SPE SPE SPE BSZ BSZ BSZ
    2.E MTV MTV MTV MTV SPE PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    23.11.21 utorok 1.C/1 PSY PSY PSY PSY MLV MLV MLV
    1.C/2 MLV MLV MLV MLV PSY PSY PSY
    1.D PSY PSY PSY PSY MLV MLV MLV
    1.E MLV MLV MLV MLV PSY PSY PSY
    2.C/1 MTV MTV MTV MTV HHN2 HHN2 HHN2
    2.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 MTV MTV SOP
    2.D MTV MTV MTV MTV HHN2 HHN2 HHN2
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 MTV MTV SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    25.11.21 štvrtok 1.C/1 BSZ BSZ MTV SOP SOP SOP SOP
    1.C/2 SOP SOP SOP API API API API
    1.D BSZ BSZ MTV SOP SOP SOP SOP
    1.E SOP SOP SOP API API API API
    2.C/1 TVD TVD TVD MLV BSZ BSZ MTV
    2.C/2 API API PSY PSY PSY PSY PSY
    2.D TVD TVD TVD MLV BSZ BSZ MTV
    2.E API API PSY PSY PSY PSY PSY
    December 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    02.12.21 štvrtok 1.C/1 MVV MVV MVV MVV SPE SPE SPE
    1.C/2 MLV MLV MLV MLV MVV MVV MVV
    1.D MVV MVV MVV MVV SPE SPE SPE
    1.E MLV MLV MLV MLV MVV MVV MVV
    2.C/1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.C/2 PED PED PED PED TVD MLV MLV
    2.D HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E PED PED PED PED TVD MLV MLV
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    07.12.21 utorok 1.C/1 MVV MVV MVV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 PSY PSY PSY MHV MHV MHV MHV
    1.D MVV MVV MVV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.E PSY PSY PSY MHV MHV MHV MHV
    2.C/1 SPE SPE PED PED PED PED PED
    2.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 PSY PSY PSY PSY
    2.D SPE SPE PED PED PED PED PED
    2.E HHN1 HHN1 HHN1 PSY PSY PSY PSY
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    14.12.21 utorok 1.C/1 SOP SOP SOP SOP API API API
    1.C/2 PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    1.D SOP SOP SOP SOP API API API
    1.E PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    2.C/1 SPE SPE PED PED PED MTV MTV
    2.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.D SPE SPE PED PED PED MTV MTV
    2.E HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    Január 2022
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    11.01.22 utorok