• ROZVRH HODÍN - 1. polrok 2020/2021 - 7649N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium BREZNO

   •  

    September 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    17.9.20 štvrtok      1.C/1 SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    1.D SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.E PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    2.D MLV MLV MLV PSY PSY PSY PSY
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 MVV MVV MVV MVV
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    22.9.20 utorok       1.C/1 MLV MLV TVD BSZ BSZ BSZ BSZ
    1.C/2 BSZ BSZ BSZ MLV MLV TVD TVD
    1.D MLV MLV TVD BSZ BSZ BSZ BSZ
    1.E BSZ BSZ BSZ MLV MLV TVD TVD
    2.D PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    24.9.20 štvrtok 1.C/1 PSY PSY PSY PSY MLV MLV TVD
    1.C/2 MVV MVV MVV MVV PSY PSY PSY
    1.D PSY PSY PSY PSY MLV MLV TVD
    1.E MVV MVV MVV MVV PSY PSY PSY
    2.D HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 API API API
    2.E TVD TVD MLV MLV HHN1 HHN1 HHN1
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    29.9.20 utorok 1.C/1 PED PED PED PED PSY PSY PSY
    1.C/2 PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    1.D PED PED PED PED PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    2.D BSZ BSZ BSZ HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 BSZ BSZ BSZ BSZ
    Október 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    1.10.20 štvrtok 1.C/1 MTV MTV MTV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 MTV MTV BSZ BSZ
    1.D MTV MTV MTV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 MTV MTV BSZ BSZ
    2.D PED PED PED PED MVV MVV MVV
    2.E PSY PSY PSY PSY PED PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    6.10.20 utorok 1.C/1 BSZ BSZ BSZ BSZ MVV MVV MVV
    1.C/2 PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    1.D BSZ BSZ BSZ BSZ MVV MVV MVV
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    2.D PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    2.E TVD TVD TVD TVD PSY PSY PSY
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    8.10.20 štvrtok 1.C/1 API API API PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 PSY PSY PSY API API API API
    1.D API API API PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY API API API API
    2.D MHV MHV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.E PED PED PED SPE SPE SPE SPE
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    13.10.20 utorok 1.C/1 BSZ MTV MTV MTV PED PED PED
    1.C/2 PED PED PED PED BSZ BSZ MTV
    1.D BSZ MTV MTV MTV PED PED PED
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ MTV
    2.D TVD TVD TVD SOP SOP SOP SOP
    2.E MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    15.10.20 štvrtok 1.C/1 BSZ BSZ BSZ PED PED PED PED
    1.C/2 MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.D BSZ BSZ BSZ PED PED PED PED
    1.E MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.D PED PED PED PSY PSY PSY PSY
    2.E PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    20.10.20 utorok 1.C/1 BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    1.C/2 SOP SOP SOP MTV MTV BSZ BSZ
    1.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    1.E SOP SOP SOP MTV MTV BSZ BSZ
    2.D PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
    2.E MLV MLV MLV PSY PSY PSY PSY
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    22.10.20 štvrtok 1.C/1 MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.C/2 PED PED PED MLV MLV TVD TVD
    1.D MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E PED PED PED MLV MLV TVD TVD
    2.D PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    2.E BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    27.10.20 utorok 1.C/1 SPE SPE SPE SPE HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED
    1.D SPE SPE SPE SPE HHN2 HHN2 HHN2
    1.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED
    2.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.E PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
    November 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    3.11.20 utorok 1.C/1 SPE SPE SPE PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 BSZ BSZ BSZ SPE SPE SPE SPE
    1.D SPE SPE SPE PSY PSY PSY PSY
    1.E BSZ BSZ BSZ SPE SPE SPE SPE
    2.D PSY PSY PSY MHV MHV MHV MHV
    2.E MHV MHV MHV SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    5.11.20 štvrtok 1.C/1 PED PED PED MHV MHV MHV MHV
    1.C/2 MHV MHV MHV PED PED PED PED
    1.D PED PED PED MHV MHV MHV MHV
    1.E MHV MHV MHV PED PED PED PED
    2.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.E PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    10.11.20 utorok 1.C/1 TVD TVD TVD MTV MTV MTV MTV
    1.C/2 MTV MTV MTV MVV MVV MVV MVV
    1.D TVD TVD TVD MTV MTV MTV MTV
    1.E MTV MTV MTV MVV MVV MVV MVV
    2.D API API API PED PED SPE SPE
    2.E PED PED PED SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    12.11.20 štvrtok 1.C/1 PSY PSY PSY PSY SPE SPE SPE
    1.C/2 SOP SOP SOP SOP PSY PSY PSY
    1.D PSY PSY PSY PSY SPE SPE SPE
    1.E SOP SOP SOP SOP PSY PSY PSY
    2.D MTV MTV MTV MTV HHN2 HHN2 HHN2
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 MTV MTV MTV
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    19.11.20 štvrtok 1.C/1 API API API PSY PSY PSY PSY
    1.C/2 PSY PSY PSY API API API API
    1.D API API API PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY API API API API
    2.D PED SPE SPE SOP SOP SOP SOP
    2.E MTV MTV MTV SPE SPE SPE SPE
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    24.11.20 utorok 1.C/1 MHV MHV MHV MVV MVV MVV MVV
    1.C/2 MVV MVV MVV MHV MHV MHV MHV
    1.D MHV MHV MHV MVV MVV MVV MVV
    1.E MVV MVV MVV MHV MHV MHV MHV
    2.D BSZ BSZ BSZ MTV MTV MTV MTV
    2.E API API API SOP SOP SOP SOP
    December 2020
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    01.12.20 utorok 1.C/1 MLV MLV MLV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 TVD TVD TVD TVD
    1.D MLV MLV MLV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 TVD TVD TVD TVD
    2.D PED PED PED SOP SOP SOP SOP
    2.E MLV MLV MLV PED PED PED PED
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    08.12.20 utorok 1.C/1 MVV MVV MVV PED PED PED PED
    1.C/2 MLV MLV MLV MHV MHV MHV MHV
    1.D MVV MVV MVV PED PED PED PED
    1.E MLV MLV MLV MHV MHV MHV MHV
    2.D TVD TVD PED MVV MVV MVV MVV
    2.E MHV MHV MHV API API API API
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    15.12.20 utorok 1.C/1 SOP SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 SOP SOP SOP
    1.D SOP SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2
    1.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 SOP SOP SOP
    2.D BSZ BSZ BSZ MLV MLV MLV MLV
    2.E MVV MVV MVV MVV MTV MTV MTV
    Január 2021
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    12.01.21 utorok 1.C/1 PED PED PED TVD TVD TVD TVD
    1.C/2 PSY PSY PSY PED PED PED PED
    1.D PED PED PED TVD TVD TVD TVD
    1.E PSY PSY PSY PED PED PED PED
    2.D MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E API API SOP SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    14.01.21 štvrtok 1.C/1 API API API PED PED SOP SOP
    1.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 API MTV MTV MTV
    1.D API API API PED PED SOP SOP
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 API MTV MTV MTV
    2.D MVV MVV MVV MVV API API API
    2.E PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    19.01.21 utorok 1.C/1 MLV MLV MLV HHN1 HHN2 HHN2 HHN2
    1.C/2 SPE SPE MLV MLV MLV MLV TVD
    1.D MLV MLV MLV HHN1 HHN2 HHN2 HHN2
    1.E SPE SPE MLV MLV MLV MLV TVD
    2.D              
    2.E              
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    21.01.21 štvrtok 1.C/1              
    1.C/2 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1    
    1.D              
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1    
    2.D              
    2.E