• ROZVRH HODÍN PRE 1. polrok 2019/2020 - 7649N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium BREZNO

   • platný od  06.09. 2019

     

    September 2019
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    10.9.19 utorok 1.D MLV MLV TVD BSZ BSZ BSZ BSZ
    1.E BSZ BSZ BSZ MLV MLV TVD TVD
    2.D PED PED PED HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED PED
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    13.9.19 piatok 1.D SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.E PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    2.D MLV MLV MLV PSY PSY PSY PSY
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 MVV MVV MVV MVV
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    17.9.19 utorok 1.D PSY PSY PSY PSY MLV MLV TVD
    1.E MVV MVV MVV MVV PSY PSY PSY
    2.D HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 TVD MLV MLV
    2.E TVD TVD MLV MLV HHN1 HHN1 HHN1
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    24.9.19 utorok 1.D PED PED PED PED PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY PSY SOP SOP SOP
    2.D BSZ BSZ BSZ HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    27.9.19 piatok 1.D MTV MTV MTV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 MTV MTV BSZ BSZ
    2.D PED PED PED PED MVV MVV MVV
    2.E PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    Október 2019
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    1.10.19 utorok 1.D BSZ BSZ BSZ BSZ MVV MVV MVV
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ BSZ
    2.D PSY PSY PSY PSY PED PED PED
    2.E TVD TVD TVD TVD PSY PSY PSY
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    4.10.19 piatok 1.D PED PED PED PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    2.D HHN1 HHN1 MHV MHV MTV MTV MTV
    2.E MTV MTV MTV MTV MHV MHV MHV
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    8.10.19 utorok 1.D HHN1 HHN1 MHV MHV PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY PSY MHV MHV MHV
    2.D SPE SPE SPE SOP SOP SOP SOP
    2.E BSZ BSZ BSZ SPE SPE SPE SPE
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    11.10.19 piatok 1.D SPE SPE SPE PSY PSY PSY PSY
    1.E BSZ BSZ BSZ PED SPE SOP SOP
    2.D PSY PSY PSY MHV MHV MHV MHV
    2.E MHV MHV MHV SOP SOP SOP SOP
     
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    15.10.19 utorok 1.D SPE SPE SPE SPE HHN2 HHN2 HHN2
    1.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 PED PED PED
    2.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    2.E PSY PSY PSY BSZ BSZ BSZ BSZ
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    18.10.19 piatok 1.D MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    1.E PED PED PED MLV MLV TVD TVD
    2.D PSY PSY PSY SPE SPE SPE SPE
    2.E BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    22.10.19 utorok 1.D BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP SOP
    1.E SOP SOP SOP MTV MTV BSZ BSZ
    2.D PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
    2.E MLV MLV MLV PSY PSY PSY PSY
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    29.10.19 utorok 1.D BSZ BSZ BSZ PED PED PED PED
    1.E MHV MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
    2.D PED PED PED PSY PSY PSY PSY
    2.E PSY PSY PSY SOP SOP SOP SOP
    November 2019
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    05.11.19 utorok 1.D BSZ MTV MTV MTV PED PED PED
    1.E PED PED PED PED BSZ BSZ MTV
    2.D TVD TVD TVD SOP SOP SOP SOP
    2.E MHV MHV HHN1 HHN1 HHN1 HHN1 HHN1
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    08.11.19 piatok 1.D API API API PSY PSY PSY PSY
    1.E PSY PSY PSY API API API API
    2.D MHV MHV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.E PED PED PED SPE SPE SPE SPE
     
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    12.11.19 utorok 1.D MHV MHV MHV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    1.E MTV MTV MTV PSY PSY MVV MVV
    2.D PED PED PED MTV MTV MTV MTV
    2.E PSY PSY PSY PED PED PED PED
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    15.11.19 piatok 1.D MVV MVV MVV PED PED PED PED
    1.E PED PED PED API API MTV MTV
    2.D API API HHN1 HHN1 HHN2 HHN2 HHN2
    2.E MLV MLV TVD SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    19.11.19 utorok 1.D HHN1 HHN1 HHN1 MHV MHV HHN2 HHN2
    1.E TVD TVD TVD TVD API API API
    2.D MLV MLV MLV SOP SOP SOP SOP
    2.E PED PED PED PED PED PED PED
                                   
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    26.11.19 utorok 1.D TVD TVD TVD TVD SOP SOP SOP
    1.E SOP SOP SOP SOP HHN2 HHN2 HHN2
    2.D MVV MVV API API  API API API
    2.E HHN2 HHN2 HHN2 HHN2 SOP SOP SOP
    December 2019
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    03.12.19 utorok 1.D TVD TVD TVD MVV MVV MVV MVV
    1.E MHV MHV MHV HHN2 HHN2 HHN2 HHN2
    2.D PED PED PED PED SPE BSZ MTV
    2.E API API API API  SOP SOP SOP
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    06.12.19 piatok 1.D PED PED PED PED MTV MTV MTV
    1.E HHN1 HHN1 HHN1 HHN2 SOP SOP SOP
    2.D   MVV MVV MVV SOP SOP SOP
    2.E MTV MTV MTV BSZ HHN1 HHN1 HHN1
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    10.12.19 utorok 1.D SPE SPE SPE MLV MLV TVD TVD
    1.E MLV MLV MLV MHV HHN1 HHN1 HHN1
    2.D BSZ BSZ BSZ BSZ SOP SOP SOP
    2.E MVV MVV MVV MVV API API API
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    13.12.19 piatok 1.D SOP SOP SOP SOP SOP API API
    1.E MVV MVV MVV MVV MLV MLV MLV
    2.D BSZ BSZ BSZ BSZ API HHN1 HHN2
    2.E HHN1 HHN1 HHN1 SOP SOP SOP SOP
                                   
                                   
                                   
    Dátum Trieda 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
    Od 14.15 Do 15.00 Od 15.00 Do 15.45 Od 15.45 Do 16.30 Od 16.30 Do 17.15 Od 17.15 Do 18.00 Od 18.00 Do 18.45 Od 18.45 Do 19.30
    17.12.19 utorok 1.D MLV MLV MLV MTV API API API
    1.E PED PED PED PED TVD TVD  
    2.D MLV MLV TVD TVD      
    2.E MTV API API