• KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

       

      V súvislosti s prijatými opatreniami proti novému koronavírusu stanovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nové termíny prijímacích skúšok na SŠ - talentových skúšok, ktoré sa budú konať najneskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.

      Sledujte našu stránku. Presný termín talentových skúšok na SSOŠP EBG v Brezne zverejníme hneď ako to bude možné.